Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zdravotnické služby - výkony

Skiagrafické pracoviště – Rentgen (RDG)

Provádíme: skiagrafie (kostí, plic, nativní břicho ) – klienti, kteří se dostaví na vyšetření, jsou snímkovaní průběžně. Na vyšetření se neobjednává.

Ordinační dobaPondělí – Pátek: 7.00 – 15.30 hodin

Na RDG oddělení je zajištěna 24 hodinová pohotovostní služba radiologickým asistentem. Lékař-radiolog je k dispozici pouze v pracovní době.

Výsledek z vyšetření u ambulantních klientů je obvykle vyhotoven v den vyšetření, nejpozději do 3 pracovních dní od provedení vyšetření. Výsledky se nadále zasílají indikujícímu lékaři, který klienta na vyšetření doporučil.

Přístrojové vybavení:

pojízdný rentgen Mobil X-ray MUX-10 (Schimadzu), stacionární rentgen Q-RAD CS-2 (Quantum), CR systém Capsula F-CRX (Fujifilm)

CT pracoviště (Počítačová tomografie)

CT vyšetření provádíme od Po-Pá v době od 7:30 – 15:00.

Na vyšetření je nutné se předem objednat na základě platné žádanky od praktického lékaře či specialisty. Objednávky telefonicky 353 364 174 či osobně.

Výsledek z vyšetření je obvykle vyhotoven v den vyšetření, nejpozději do 3 pracovních dní od provedení vyšetření. Výsledky se nadále zasílají indikujícímu lékaři, který klienta na vyšetření doporučil.
Poskytujeme vyšetření nejen pro hospitalizované klienty, ale také pro ostatní ambulantní klienty z kteréhokoliv kraje. Nabízíme brzké objednací termíny a některá vyšetření po domluvě s lékařem je možné provést bez objednání.

STATIM vyšetření:

 • Všechny STATIM vyšetření objednává indikující lékař u lékaře RDG oddělení – 353 364 176 (174)

Příprava pacienta před CT vyšetřením:

 • zajišťuje indikující lékař
 • 4 hodiny před vyšetřením nejíst, nekouřit, pít jen čistou vodu bez bublin.
 • Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky není nutná žádná speciální příprava.
 • Na žádance uvedena alergická anamnéza.
 • Výsledky odběrů – Urea + Kreatinin (důležité hodnoty při podávání kontrastu).
 • Případnou přípravu vodným kontrastem per os, jsou ambulantní klienti připraveni na CT pracovišti, proto je třeba, aby se na vyšetření dostavili s dostatečnou časovou rezervou.
 • Při vyšetření oblasti tenkého střeva, tlustého střeva a rekta je vhodné per os přípravu vodným kontrastem (Fortrans) provést již večer před vyšetřením – u vyšetření CT kolonoskopie či CT enteroklýza.
 • Vyplněn informovaný souhlas s CT vyšetřením – podepisuje klient na CT pracovišti, kde bude poučen.

Přístrojové vybavení:

80-ti spirální multi-detektorový plně digitalizovaný přístroj Aquilion Lightning SP (Toshiba), klinická stanice Vitrea (následné zpracovávání obrazu), k aplikaci kontrastní látky je používán tlakový injektor Stellant/Medrad (Schimadzu)

Sonografické pracoviště (USG)

Sonograficky vyšetřujeme jak dospělé, tak i děti.

Výsledek z vyšetření dostane pacient vytištěný do ruky, po skončení vyšetření. Výsledek se neodesílá lékaři.

Sonografické vyšetření provádíme od Po-Pá v době od 7:30 – 12:00. Na vyšetření je nutné se předem objednat. Objednávky telefonicky na tel: 353 364 174 či osobně.

Sonograficky vyšetřujeme následující oblasti

 • Dutina břišní (např. játra, žlučník, slinivka břišní, slezina, ledviny)
 • Urologická USG (ledviny, moč. měchýř, prostata vč. rezidua po vymočení, skrótum)
 • Krk (štítná žláza, mízní uzliny, slinné žlázy)
 • Doplerovské vyšetření cév (břišní aorta, žíly a cévy dolních i horních končetin, krční cévy)
 • Měkké tkáně (svaly, podkoží, jizvy…)

Příprava na vyšetření:

 • U vyšetření dutiny břišní – dostavit se na lačno, od půlnoci nejíst, nekouřit a nepít kávu. Den před vyšetřením se vyvaruje nadýmavých jídel. Je doporučeno pít čistou vodu bez bublin.
 • U vyšetření ledvin a močových cest – není nutné být nalačno, klient cca 60 min před vyšetřením vypije 500 ml vody (bez bublin)
 • U vyšetření ostatních oblastí (krku, cév, měkké tkáně…) není nutná žádná předchozí příprava.

STATIM vyšetření:

 • Všechny STATIM vyšetření objednává indikující lékař u lékaře RDG oddělení – 353 364 170 (174)

Přístrojové vybavení:

Digitální barevný přístroj – Xario 100MX Edition (CANON), Nemio MX (Toshiba)