Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zdravotnické služby - výkony

NIP je lůžkové oddělení, kam jsou přijímáni klienti z intenzivní péče (ARO nebo JIP) jiných nemocnic ze širokého okolí v protrahovaném kritickém stavu z různých příčin (úrazy, onemocnění plic, srdce, pooperační stavy, mozkové příhody…).  Klienti mají provedenu tracheostomii (tj. kanyla zavedená do průdušnice) a přetrvává u nich závislost na přístrojové podpoře dýchání. Přetrvává u nich závažná porucha vědomí, oběhová nestabilita, závažné poruchy hybnosti, nehojící se defekty, nedohojené úrazy a podobně.

Navazujeme na dosud poskytovanou intenzivní léčbu, poskytujeme komplexní léčbu s podporou základních životních funkcí, rozšiřujeme ji o rehabilitační a dle potřeby realimentační program.

V prvních dnech hospitalizace provádíme vstupní vyhodnocení stavu dle dosud provedených vyšetření + klinického stavu, kontrolních laboratorních výsledků, rentgenových snímků, posouzení neurologem a rehabilitačním lékařem.

Stanovujeme léčebně-ošetřovatelský plán, se kterým jsou klienti  při vědomí a nejbližší příbuzní seznámeni při osobním pohovoru s lékařem.

Rehabilitační péče zahrnuje nejen prostou fyzioterapii, ale četné metody propracované neurorehabilitace, včetně Vojtovy, Kabatovy a  Bobathovy metody atd.

Oddělení spolupracuje i s ergoterapeutem (nácvik praktických činností), canisterapeutem (psychoterapeutická podpora s využitím cvičených psů). Pro klienty s poruchou vědomí je vypracován program bazální stimulace k podpoře maximální dosažitelné kvality vnímání.

Péče o klienta je multidisciplinární, spolupracujeme se specialisty v oboru psychiatrie, psychologie (pomoc psychologa je možné vyjednat i pro příbuzné), neurologie, rehabilitace, gastroenterologie, chirurgie, interny + kardiologie, gynekologie, s nutriční terapeutkou.

Využíváme zázemí komplementu – biochemická a mikrobiologická laboratoř, zobrazovací metody – rentgen, CT, sonografie, magnetická rezonance, k dispozici jsou transfuzní přípravky.

Spolupracujeme s blízkými klientů, poskytujeme jim opakovaně srozumitelně informace o průběhu onemocnění, poskytované léčbě a reálných vyhlídkách do budoucna. Umožňujeme jim navštěvovat klienty a adekvátně se spolupodílet na péči a poskytovat jim podporu.