Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření je soubor lékařských vyšetření, která se před operací provádějí proto, aby se prověřilo, zda je organismus pacienta před operací schopen zvládnout operační zátěž a pooperační průběh s únosnou mírou rizika. Rozsah tohoto vyšetření je dán rozsahem a povahou operace, věkem a celkovým zdravotním stavem pacienta.

Pečlivé předoperační vyšetření pro režim jednodenní chirurgie je nezbytné.  U zdravých pacientů (ASA I) provádíme standardní předoperační vyšetření. U pacientů ASA II a ASA III, tedy u těch, kteří se léčí s nějakou přidruženou chorobou se provádí navíc ještě další specializované vyšetření, například kardiologické, plicní, diabetologické … a s nimi případně anesteziologické vyšetření.

Předoperační vyšetření a jeho rozsah určuje chirurg. Na základě předchozího vyšetření a indikace k operaci vystaví žádanku pro všechna potřebná předoperační vyšetření.

Vlastní vyšetření si pacient zajistí u svého praktického lékaře na základě této žádanky.

Předoperační vyšetření je nutné mít připravené několik pracovních dnů před plánovanou operací a nesmí být starší než 1 měsíc pro pacienty s ASA I a  2-3 týdny pro pacienty s ASA II a III.

Souhlas s anestezií ambulantní výkon dospělý – dokument ke stažení zde.
Souhlas s anestezií ambulantní výkon dítě – dokument ke stažení zde.