AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.

V našich zdravotnických zařízení máme akreditované obory, které svým personálním a materiálním vybavením odpovídají požadavkům vzdělávacího programu. Nově jsme získali v Nemocnici Sokolov akreditované pracoviště pro zajištění odborné praxe pro cizince, které jsou potřebné ke složení aprobační zkoušky.
Neustále se snažíme rozšiřovat akreditovaná pracoviště i pro nelékařský zdravotnický personál, v našich zařízeních jsou to kvalifikační kurzy na sanitáře. Sanitářský kurz je určen jak našim zaměstnancům, tak zájemcům o rekvalifikaci z řad veřejnosti.

Sokolov

 • Chirurgický
 • Interní
 • Anesteziologický
 • Pediatrický
 • Gynekologický
 • Neurologický
 • Patologický
 • Ortopedický
 • Oftalmologický
 • Radiologický

Ostrov

 • Psychiatrický

Vrchlabí

 • Chirurgický
 • Interní

Vršovice

 • Ortopedický

Písek

 • Psychiatrický

Centrum zdravotní péče Melissa

 • Interní pro Všeobecné praktické lékařství
 • Praktický pro Všeobecné praktické lékařství

Ambulance Penta

 • Interní pro Všeobecné praktické lékařství
 • Praktický pro Všeobecné praktické lékařství

Sokolov

 • Chirurgie
 • Vnitřní lékařství
 • Anesteziologie a intenzivní medicína
 • Pediatrie
 • Soudní lékařství
 • Gynekologie a porodnictví
 • Rehabilitace a fyzikální medicína
 • Patologie
 • Ortopedie
 • Oftalmologie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Neurologie

Ostrov

 • Vnitřní lékařství
 • Psychiatrie
 • Rehabilitace a fyzikální medicína

Vrchlabí

 • Chirurgie

Vršovice

 • Ortopedie

Písek

 • Psychiatrie

Roudnice nad Labem

 • Traumatologie
 • Gastroenterologie
 • Vnitřní lékařství
 • Chirurgie
 • Gynekologie a porodnictví

Centrum zdravotní péče Melissa

 • Všeobecné praktické lékařství

Ambulance Penta

 • Všeobecné praktické lékařství

Písek

 • Klinický psycholog

Ostrov

 • Sanitářský kurz
 • Klinický psycholog

Sokolov

 • Akreditované pracoviště pro porodní asistentky
 • Sanitářský kurz

Vrchlabí

 • Sanitářský kurz

Roudnice nad Labem

 • Sanitářský kurz
 • Akreditované pracoviště pro porodní asistentky