V roudnické nemocnici se školí budoucí sanitáři

V Nemocnici Roudnice nad Labem s. r. o. byl zahájen akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře

 

Kvalifikační kurz „Sanitář“, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, byl v roudnické nemocnici slavnostně zahájen 2. 9. 2021. Odborným garantem kurzu je hlavní sestra Mgr. Jana Pultarová. 
Na kurz se přihlásilo celkem 25 zájemců, kteří se budu vzdělávat v rozsahu 180 hodin teoretické a praktické výuky až do 30.11. 2021.
Absolvent kurzu získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře, který se pod odborným dohledem nebo přímým vedením nelékařských pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podílí na poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních.