Roudnická nemocnice má nový rentgen – moderní skiagraf

Nemocnice Roudnice nad Labem uvedla do provozu nový, plně digitální rentgenový přístroj, který proti původnímu rentgenu poskytuje rychlejší a kvalitnější snímky a skrývá i další výhody, které ocení zdravotnický personál i pacienti, pro které se s novým přístrojem navíc výrazně sníží čekací doby na vyšetření.

 

Nový digitální skiagraf je velmi variabilní. „Vhodný je zejména pro chirurgické a traumatologické ambulance, protože zajišťuje minimální pohyb s pacientem, při výkonu se nepohybuje s ošetřovaným, ale s rentgenem. Další nespornou výhodou nové techniky je i vyšší nosnost snímkovacího stolu a vyjímatelný detektor. To obsluze umožní snadné snímkování nepohyblivých pacientů, kteří musí být přivezeni na lůžku a komfortnější přístup k pacientům s nadváhou, kterých stále přibývá,“ uvedl Ing. Jaroslav Kratochvíl, ředitel roudnické nemocnice.

Nejen rychlost, ale také kvalita snímků je proti původnímu přístroji několikanásobně vyšší, samozřejmostí je i přímá digitalizace. Nemocniční systém PACS umožňuje vidět snímky na monitoru počítače okamžitě, má také online náhled pro lékaře. Obrázek je hotový do 20 vteřin k hodnocení. „Díky moderní cloně se i přes nárůst kvality zobrazení navíc sníží potřebná dávka záření a díky menší energetické spotřebě je nezanedbatelné i snížení provozních nákladů,“ upřesnil Ing. Jan Roudnický, biomedicínský inženýr skupiny Penta Hospitals CZ, do které Nemocnice Roudnice nad Labem spadá.

Kvality nového skiagrafu oceňuje také odborný personál Radiodiagnostického oddělení. „Krom menších dávek záření a zvýšení kvality snímků oceňujeme zejména zlepšení manipulací s přístrojem, což je velkým přínosem při těžkých úrazech, ale i v případě pooperačních stavů, například po výměně kyčelního kloubu. Odnímatelný, velmi lehký detektor, proti kterému se snímkuje, se dá vhodně nastavovat proti snímkované části těla pacienta, s kterým se přitom nemusí téměř vůbec hýbat. Snímkování probíhá rychleji, kvalitněji a oproti starému přístroji odpadá potřeba snímky předělávat. Pacient tak absorbuje výrazně menší dávky záření a personál získává zvýšený komfort při práci,“ objasnil výhody MUDr. Jozef Beňo, vedoucí lékař roudnické radiodiagnostiky.

Nová digitální skiagrafie Arcoma Intuition s detektory Canon vyšla roudnickou nemocnici na 4,2 milionu korun. Součástí dodávky nového přístroje byla také demontáž stávajícího RTG zařízení, ale také např. statické posouzení nosnosti stropů a řada dalších nezbytných úkonů spojených s vlastní přístrojovou obměnou. „Obměna rentgenu vždy patří mezi náročnější investiční akce a jsem rád, že nemocnice má prakticky novou RDG vyšetřovnu vybavenou moderním a výkonným přístrojem. Věřím, že novou investici v praxi ocení pacienti i zaměstnanci nemocnice,“ doplnil Ing. Jaroslav Kratochvíl, ředitel Nemocnice Roudnice nad Labem, ze skupiny Penta Hospitals CZ.


Pozn.: PACS – zjednodušeně – standard použití digitální formy obrazové dokumentace ve zdravotnictví (umožňuje zobrazování, přenos/sdílení a archivaci pořízeného digitálního obrazu).