Pomáháme si navzájem

Oporu a pomoc v krizových situacích, při stresu, i při zvládání pracovních nebo soukromých problémů. To vše nabízí zaměstnancům Penta Hospitals CZ nově vzniklý Peer tým. Složený je ze zdravotníků Penta Hospitals CZ připravených denně poskytnout svým kolegům odbornou psychosociální podporu a na svém kontě má už první úspěšné intervence.

Oporu a pomoc v krizových situacích, při stresu, i při zvládání pracovních nebo soukromých problémů. To vše nabízí zaměstnancům Penta Hospitals CZ nově vzniklý Peer tým. Složený je ze zdravotní Penta Hospitals CZ připravených denně poskytnout svým kolegům odbornou psychosociální podporu a na svém kontě má už první úspěšné intervence.

V zásadě jde vlastně o formu první pomoci při náporu stresu,” vysvětluje Mária Hužvárová, ředitelka kvality a ošetřovatelské péče a koordinátorka Peer týmu Penta Hospitals CZ. “Nenahrazuje tedy psychologickou léčbu či psychoterapii, ale pomáhá zvládnout nejzávažnější stav a následně pomáhá při hledání dalšího postupu a řešení.”

Takové situace mohou souviset s výkonem profese, enormním tlakem při mimořádných událostech, jako jsou hromadná neštěstí, nebo nedávná pandemie covid-19, i s osobním životem. “Peer tým má přitom, narozdíl od jiných forem akutní pomoci, řadu výhod. Působí v místě, je dostupný kdykoliv a jeho členy tvoří speciálně proškolený certifikovaný místní zdravotnický personál. Ten zná velmi dobře situaci v dané nemocnici, zná často přímo i konkrétní zaměstnance, kteří zase znají své peery. A to výrazně usnadňuje jak včasnost poskytnutí podpory, tak následnou komunikaci,” říká Mária Hužvárová, koordinátorka Peer týmu Penta Hospitals CZ.

O odbornou pomoc může požádat kterýkoliv zaměstnanec nemocnic skupiny Penta Hospitals CZ, stejně jako může být iniciátorem některý z jeho kolegů, nebo dokonce i přímo členů Peer týmu. Přijetí takové pomoci je ale vždy dobrovolné a součástí je důvěrnost i zachování mlčenlivosti. Zdravotníci poskytující podporu se navíc musí řídit etickým kodexem Systému psychosociální intervenční služby.

Peer tým Penta Hospitals CZ aktuálně působí v nemocnicích ve Vrchlabí, Roudnici nad Labem, Bubenči a Ostrově. V současné době probíhá také školení pracovníků pro nemocnici v Sokolově, kde by systém poskytování kolegiální psychosociální pomoci měl začít fungovat již na počátku příštího roku. Do té doby budou tamním zdravotníkům pomáhat kolegové z Ostrova. Náklady na činnost týmu nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a v plném rozsahu je nese provozovatel nemocnic.