Poděkování dobrovolníkům Českého červeného kříže

V říjnu 2020 byla vyčleněna stanice interního oddělení PNsP Roudnice nad Labem pro specifickou péči o pacienty hospitalizované s onemocněním Covid-19. Ošetřovatelská péče je zde týmová, multidisciplinární, vyžadující empatický a holistický přístup zdravotnických pracovníků k individuálním potřebám každého pacienta. Ošetřovatelský personál si často své emoce, související s poskytováním náročné péče o pacienty, přenášel po skončení pracovní doby do domácího prostředí, kde musel plnit svou roli v rámci rodiny. Nejen z daných důvodů rozšířil skupinu pracovníků interního oddělení Mobilní tým Českého červeného kříže, který pod odborným dohledem našich zdravotnických pracovníků pečuje o hospitalizované pacienty s onemocněním Covid-19.

Děkujeme dobrovolníkům Českého červeného kříže, kteří podporují v této náročné době pacienty roudnické nemocnice, za jejich nezištnou pomoc, empatii a spolupráci.

Týmy M-72 Českého červeného kříže jsou nasazovány v nejvíce postižených nemocnicích s cílem podpořit a zajistit základní ošetřovatelskou péči o větší počet pacientů s onemocněním Covid-19 zejména v těchto oblastech: 

  • péče o prostředí a lůžko pacienta
  • spolupráce při podávání stravy
  • podpora mobility a soběstačnosti pacienta
  • empatická komunikace s pacientem