Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/pentahospitals3/content-department.php on line 84
Stravování

Stravování

Vážení strávníci,

s účinností od 13. 12. 2014 v souladu s legislativou – Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům informujeme své zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).

Stravovací provoz je povinen označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Stravovací provoz má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů s vyznačením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek bude v blízkosti jídelního lístku.