Stacionář

Služby sociální péče jsou podporovány ústeckým krajem.

VÁŽENÍ ZÁJEMCI o sociální službu Denní stacionář Podřipské nemocnice  s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

  Jaké jsou VÝHODY využívání naší služby Denní stacionář? 

 • službu Denní stacionář poskytujeme občanům  ROUDNICE n. L. a spádových obcí do 20 km
 • službu Denní stacionář poskytujeme v pracovní dny (PONDĚLÍ až PÁTEK), od 7.0017.00 hodin
  • každý uživatel si sám stanoví dny pobytu a čas strávený v denním stacionáři
 • denní stacionář má BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
 • denní stacionář navštěvují i SENIOŘI S CHODÍTKY ČI INVALIDNÍMI VOZÍKY (podmínkou je schopnost uživatele nasednout do našeho automobilu)
 • naše uživatele SVÁŽÍME do denního stacionáře naším AUTOMOBILEM, odpoledne opět zajišťujeme ROZVOZ DO JEJICH DOMOVŮ
 • pro VAŠI BEZPEČNOST, JISTOTU A KLID nosíme výrazné, JEDNOTNÉ OBLEČENÍ s potiskem 
 • VZDĚLÁVÁME SE v oblasti poskytování sociálních služeb (pečovatelská služba, denní stacionář)
 • pro Vaši spokojenost nabízíme ZAJÍMAVÉ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
 • jezdíme na VÝLETY (hipoterapie koně Slatina, Zoocentrum Srdov, různé výstavy v Roudnici n. L. a v okolních městech Podřipska, Řipská pouť, pštrosí farma Židovice atd.)
  • nabízíme poskytování aktivity TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.
 • našim uživatelům nabízíme REMINISCENČNÍ (vzpomínkovou) TERAPII
 • nabízíme Vám MOŽNOST volby DIETNÍ STRAVY dle Vašeho zdravotního stavu
 • operativně REAGUJEME na Vaše požadavky, potřeby a přání
 • SPOLUPRACUJEME s Vašimi rodinami
 • VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB vyřizujeme přímo U VÁS DOMA, odpadá chození se složenkou na poštu či do banky, tato služba je ZDARMA 
 • pomůžeme Vám s vyřízením žádosti o příspěvek na péči, žádosti o příspěvek na mobilitu, žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižené (ZTP), žádost do domova pro seniory

úsek Služby sociální péče