Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/pentahospitals3/content-department.php on line 84
Nejbližší pobytová zařízení pro seniory

Nejbližší pobytová zařízení pro seniory

Nejbližší pobytová zařízení pro seniory

Domovy pro seniory

 • Domov pro seniory, Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem, www.domovsenioru.cz
 • Domov odpočinku ve stáří, Rovné 58, 411 87 Krabčice, www.krabcice.diakonie.cz
 • Centrum sociální pomoci Litoměřice, Dlouhá 75, 410 02 Lovosice, www.csplitomerice.cz
  (Domov důchodců Libochovice, Domov důchodců Milešov, Domov U Trati Litoměřice a další)
 • Charitní domov sv. Zdislava, Dominikánské náměstí 1, 412 01 Litoměřice, www.fchltm.cz
 • Domov pro seniory Na Dómském pahorku, Zahradnická 1534/4, 413 01 Litoměřice,
  www.fchltm.cz

Domovy se zvláštním režimem
(klienti s Alzheimerovou chorobou a různými typy demence)

 • Domov pro seniory, Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem, www.domovsenioru.cz
 • Domov odpočinku ve stáří, Rovné 58, 411 87 Krabčice, www.krabcice.diakonie.cz
 • Centrum sociální pomoci Litoměřice, Dlouhá 75, 410 02 Lovosice, www.csplitomerice.cz
  (Domov důchodců Libochovice, Domov důchodců Milešov, Domov U Trati Litoměřice a další)

Hospicová zařízení