Důležité odkazy

Důležité odkazy

www.elpida.cz – Anonymní a bezplatná telefonická služba
pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi