Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/pentahospitals3/content-department.php on line 84
Sociální služby

Sociální služby

Popis oddělení

V rámci SSP jsou dle zákona 108/2006 Sb. registrovány dvě sociální služby, které jsou zařazeny v základní síti poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje – pečovatelská služba a denní stacionář.

Cílem obou služeb je, aby lidé, kteří potřebují pomoc druhé osoby, mohli setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Hospitalizovaným pacientům, kteří se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit, poskytuje sociální pracovnice poradenství. Cílem je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, nebo zajištění vhodných sociálních služeb.

Kancelář SSP je umístěna ve 3. patře Nemocnice Roudnice nad Labem, zázemí pracovnic pečovatelské služby v areálu nemocnice. Denní stacionář a půjčovna kompenzačních pomůcek – Jungmannova 671, Roudnice nad Labem

Služby sociální péče jsou podporovány Ústeckým krajem.

Zdravotnické služby – výkony

Služby pro pacienty nemocnice

 • jednání s rodinami klientů
 • předání kontaktů na poskytovatele domácí ošetřovatelská péče a poskytovatele sociálních služeb v místě trvalého bydliště (pečovatelská služba, osobní asistence, stacionáře, pobytová zařízení), v případě potřeby pomoc při žádosti a vyřízení
 • základní poradenství v oblasti nemocenského pojištění, pracovního práva, o dávkách sociální péče a podpory, pomoc při jejich vyřizování v odůvodněných situacích (státní sociální podpora, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči, ČSSZ)
 • spolupráce s orgány veřejné správy

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní sociální služba, kterou zajišťují pracovnice v sociálních službách (dále PSS) v domácnostech uživatelů. 

Posláním pečovatelské služby Nemocnice Roudnice n. L., s.r.o. je poskytovat kvalitní terénní sociální službu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního postižení a tím jim umožnit dlouhodobé setrvání v domácím prostředí.

Hlavním cílem pečovatelské služby je spokojený uživatel, žijící co nejdéle ve svém domácím prostředí. Služba je poskytovaná uživatelům v místě jejich bydliště, v Roudnici n. L. a jejích spádových obcích do 10 km od Roudnice n. L.(Roudnice n. L., Bechlín, Brzánky, Bříza, Ctiněves, Černěves, Černouček, Dobříň, Dušníky, Hrobce, Chodouny, Chvalín, Kleneč, Kostomlaty p. Ř., Kozlovice, Krabčice, Kyškovice, Libkovice p. Ř., Libotenice, Lounky, Mnetěš, Nové Dvory, Předonín, Račiněves, Rohatce, Rovné, Straškov – Vodochody, Vědomice, Vesce, Vražkov, Záluží, Židovice). Služba je poskytovaná denně od 7 do 21 hod, dle dohody i v jiném čase. Přesný den a čas poskytování služby jsou předmětem dohody mezi uživatelem (případně jeho zákonným zástupcem) a poskytovatelem. 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dětmi

Věková struktura: bez omezení

Denní stacionář

Denní stacionář je ambulantní sociální služba poskytovaná v areálu nemocnice, konkrétně v ulici Alej 17. listopadu 1101 , 413 01 Roudnice nad Labem.

Posláním denního stacionáře je nabídka aktivizačních činností osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří zůstávají v sociální izolaci domácího prostředí, bez možnosti dostatečného sociálního kontaktu. Nabízené činnosti směřují k udržování a získávání sociálních dovedností a kontaktů v příjemném prostředí stacionáře prostřednictvím kvalifikovaného personálu.

Cíle denního stacionáře: Posílit sociální začlenění uživatelů. Aktivizace uživatelů v rámci jejich možností. Co nejdelší setrvání uživatelů v domácím prostředí.

Služba je poskytovaná uživatelům s bydlištěm v Roudnici n. L. a jejích spádových obcích do 20 km od Roudnice n. L. Služba je sjednaná a poskytovaná v pracovní dny v době od 6.00 do 14.30, po domluvě až 17.00 hodin. Přesný den a čas poskytování služby jsou předmětem dohody mezi uživatelem (případně jeho zákonným zástupcem – dále jen ZZ) a poskytovatelem. 

Služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu zajišťují dvě PSS. Okamžitá skupinová kapacita DS činí 10 míst, okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem 2. 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním. Věková struktura: dospělí (2764 let), mladší senioři (6580 let), starší senioři (nad 80 let)

Centrum technické pomoci

 • Invalidní vozíky
 • Toaletní křesla
 • Polohovací postele
 • Antidekubitní matrace a pomůcky
 • Různé druhy berlí
 • Francouzské hole
 • Vanový zvedák
 • Schodolez
 • Pomůcky osobní hygieny

Poradenská činnost

Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti používání pomůcek, informace o nabídce rehabilitačních a kompenzačních pomůcek od Zdravotních pojišťoven, informace pro rodinné příslušníky klientů o poskytování komplexní zdravotní ošetřovatelské a sociální péče.

 

Personál

Vedoucí SSP:  Bc. Bohdana Kutilová, DiS.
Sociální pracovnice: Ivana Fáryová, DiS.

Přímou péči v pečovatelské službě a denním stacionáři zajišťuje 10 kvalifikovaných pracovnic v sociálních službách.