Domácí péče Anežka

Domácí péče Anežka

Domácí péče Anežka (nazývaná také homecare) přispívá ke zvýšení kvality života v průběhu nemoci a k urychlení procesu uzdravení či k získání soběstačnosti. Je vhodná pro všechny věkové skupiny pacientů. Zdravotní sestry každý den navštěvují klienty v jejich domácnosti a poskytují jim odborné úkony tak, aby jejich léčba nemusela probíhat ve zdravotnickém zařízení.
Kancelář agentury Domácí péče Anežka se nachází v přízemí Nemocnice Roudnice nad Labem.

Přehled poskytované péče

  • Ošetřovatelská rehabilitace (po zlomeninách, cévních mozkových příhodách, při ošetřování ran a defektů, jako jsou proleženiny a bércové vředy, ošetřování stomií a katetrů, při roztroušené skleróze, po amputacích, výměnách kloubů apod.)
  • Aplikace a nácvik aplikace inzulinu
  • Aplikace injekcí při bolestech
  • Odběry krve a moči
  • Monitoring zdravotního stavu
  • Sledování fyziologických funkcí
  • Podávání léků

Kontakt

Tel. +420 416 858 393
email: anezky@pnsp.cz

Iveta Hořejší, vrchní sestra DP
+420 416 858 162
+420 602 161 901
horejsi@nemocniceroudnice.cz

Agentura domácí péče Anežka
+420 416 858 393
anezky@pnsp.cz

Monika Beránková, fyzioterapeut
+420 602 587 000

Monika Satranová, Anna Martinů
zdravotní sestra
+420 606 602 877

Radka Maštalířová
zdravotní sestra

+420 606 602 877