Poděkování pacientky za péči lékářů a zdravotnického personálu chirurgického oddělení

Děkujeme paní Stanislavě Honcové za krásná slova, kterými ocenila práci a péči našich lékařů a zdravotnického personálu chirurgického oddělení naší nemocnice. Velmi si vážíme Vaší podpory.