Kurz bazální stimulace

Ve dnech 9. 6. – 10. 6. 2021 proběhl v roudnické nemocnici kurz Bazální stimulace v rámci PENTA AKADEMIE.

9. – 10. června 2021 se konal v roudnické nemocnici základní kurz Bazální stimulace v rámci vzdělávacího projektu PENTA AKADEMIE, kterého se aktivně účastnily zástupkyně různých nelékařských zdravotnických profesí, zejména interního, geriatrického a chirurgického zaměření. Aktivně se během kurzu zapojily fyzioterapeutky a ergoterapeutky z Nemocnice Bubeneč, které mají velmi blízko k zavádění konceptu Bazální stimulace do praxe. Pod vedením odborné lektorky základního kurzu Bazální stimulace se všechny účastnice kurzu, včetně hlavní sestry Mgr. Jany Pultarové, aktivně zapojily do praktického nácviku různých technik typu somatické stimulace, polohování, masáže stimulujícího dýchání, kontaktního vibračního dýchání a mnoha dalších individuálních přístupů k potřebám člověka. Některé prvky konceptu Bazální stimulace jsou nyní implementovány do ošetřovatelské praxe s cílem zvyšování kvality ošetřovatelské péče o dospělé pacienty roudnické nemocnice se změnami v oblasti smyslového vnímání a hybnosti.

Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Elementy konceptu integrované do péče mají význam jak např. v neonatologické intenzívní péči u dětí předčasně narozených, tak také v péči o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým postižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a také klientů s demencí.