Finanční podpora nové stromové aleje

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem finančně podpořila výsadbu nové zeleně. Přispěla tak k realizaci nápadu absolventů roudnického gymnázia zasadit ve městě novou stromovou alej, která vznikla výsadbou čtyř desítek ovocných stromů v klidové části města v úseku mezi podluským fotbalovým hřištěm a roudnickým „řopíkem“.

I za finanční podpory PENTA Hospitals CZ, mateřské společnosti roudnické nemocnice, tak dochází k rozšíření městské zeleně a obyvatelé Roudnice nad Labem se mohou těšit procházkou novou stromovou alejí.