Certifikace klinických laboratoří

Oddělení klinické biochemie Nemocnice Roudnice nad Labem úspěšně prošlo další certifikací pro evidenci v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZČR.

Oddělení klinické biochemie Nemocnice Roudnice nad Labem úspěšně prošlo další certifikací pro evidenci v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZČR. Odborným garantem registru je Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Laboratorní pracoviště roudnické nemocnice úspěšně splnilo podmínky Auditu R3 pro registrovanou odbornost. Získané osvědčení je ukazatelem vynikající úrovně a objektivity prováděných vyšetření na daném pracovišti.