13.02.2020

V ostrovské nemocnici léčí intimní problém žen s únikem moči

Stresovou inkontinenci (úniky moči, pozn.aut.), která je způsobená nedostatečnou funkcí pánevních svalů, nově léčí v ostrovské nemocnici pomocí speciální fyzioterapeutické metody. Tu zde jako…

V ostrovské nemocnici léčí intimní problém žen s únikem moči

Stresovou inkontinenci (úniky moči, pozn.aut.), která je způsobená nedostatečnou funkcí pánevních svalů, nově léčí v ostrovské nemocnici pomocí speciální fyzioterapeutické metody. Tu zde jako léčebnou metodu zavedla nová posila rehabilitačního oddělení Veronika Součková. Podle ní je důležitý především osobní přístup ke každému pacientovi. Důležité je každého z pacientů vyslechnout, dozvědět se o něm a jeho problémech co nejvíce, vysvětlit mu, jak funguje svalstvo pánevního dna a stanovit správnou metodu léčby. Nutná je následná spolupráce pacienta.
 
„Individuální přístup nám umožňuje zajistit maximální efektivitu i péči pro každou pacientku. Edukace je jednoznačně nejpodstatnější, protože většina pacientek si neumí představit, jak pánevní dno vypadá a jak pracuje. S každým pacientem mluvím hodně tzv. rukama, vše se snažím názorně vysvětlit. Využívám model pánve se svaly, obrázky. Sama jsem si prošla jistou zkušeností s dysfunkcí pánevního dna – mám 3 děti, tak vím o čem je řeč,“ uvádí nová fyzioterapeutka ostrovské nemocnice.
Při samotném vyšetření fyzioterapeut hodnotí několik daných kritérií  například svalovou sílu a výdrž, schopnost svalů rychlé či pomalé kontrakce. Dle výsledků stanoví individuální cvičební zátěž. Vyšetření se provádí vleže, v sedě a ve stoji. Cílem je posílit oslabené svalstvo pánevního dna a zapojit je vhodně do běžných denních činností. Tato terapie je hrazená zdravotními pojišťovnami. Mohou ji předepsat urologové, urogynekologové, gynekologové, ale i obvodní lékař.
Inkontinencí se rozumí nechtěný únik moči. Nejčastěji k ní dochází při tzv. stresovém manévru, což znamená náhlé zvýšení nitrobřišního tlaku například při kýchnutí, zakašlání, nebo při zvedání těžkého břemene. „Tato dysfunkce svalů pánevního dna se ve zvýšené míře může projevit u žen ve vysokém stadiu těhotenství, po porodu, v období přechodu nebo po různých gynekologických operacích. Týká se i mužů,“ uvádí Veronika Součková. Projevem dysfunkce může být sestup pánevních orgánů, bolesti pánve, bolesti zad, zácpa a sexuální dysfunkce. U mužů zejména po operaci prostaty ať radikálním nebo částečném zákroku.
Podle statistik trápí tento intimní problém 20 až 30 procent žen v nižším věku, 30 až 40 procent ve středním věku, ve věku nad 50 let má tento problém každá druhá žena. 
 
„Stresová močová inkontinence je ve společnosti stále ještě tabu, přestože se čím dál více pacientek s tímto problém svěřuje odborníkům. Ženy by se ale neměly bát o těchto potížích mluvit, problém lze řešit i jinak než vložkami. Každá z pacientek, která se mi s problémy svěří do péče, vždy jen lituje, že nepřišla dříve,“ uvedla Veronika Součková.
 
Lidé, které trápí tyto obtíže, se často dobrovolně vzdají svých koníčků, není jim příjemné chodit do společnosti, izolují se. Přitom je to zbytečné, úspěšnost fyzioterapie je velmi vysoká, většinou dochází ke znatelnému zlepšení již během 2 až 3 měsíců. Důležité je aktivně cvičit doporučené cviky. Smyslem je i zajištění dlouhodobě udržitelné kondice, což znamená pacientky naučit, že cvičit mohou kdykoliv a kdekoliv při běžných denních aktivitách – ať už v práci, nebo třeba při čekání na autobus.
 
Podle Součkové existuje o posilování svalů pánevního dna řada bludů jako například přerušování proudu moče při vyprazdňování.  To způsobí, že v močovém měchýři zůstává zbytkové množství moči, což může být zdrojem zánětů měchýře a v krajním případě i ledvin.
 
Při první návštěvě pacienta pohovoří Veronika Součková o jeho potížích, kdy vznikly, za jakých okolností, jaký má příjem a výdej tekutin, zajímá ji vše, co s pánevním dnem souvisí. Odebere takzvanou anamnézu. Dále následuje podrobná instruktáž o funkci svalů pánevního dna, ukázka svalů na modelu pánve či na anatomických obrázcích. „Při každé návštěvě vyšetřím funkci svalů  a již po první návštěvě umí a zvládne pacient kvalitně aktivovat svaly pánevního dna. Další návštěvy jsou zhruba za týden až 14 dní. Terapii ukončuji po dosažení příznivé svalové síly. Bezpodmínečně je ale nutná spolupráce pacienta, cvičení několikrát denně, úprava některých stereotypů. Bez této spolupráce se výsledky nedostaví,“ uvádí fyzioterapeutka, která v roce 2011 absolvovala Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové a následně v roce 2012 Certifikovaný kurz fyzioterapie dysfunkce pánevního dna a inkontinence pod vedením lektorek se zahraničními zkušenostmi PhDr. Petry Vondrašové Ph.D a Daniely Císařové Dis.
Do Ostrova přišla z písecké nemocnice, kde měly její fyzioterapeutické metody velice příznivý ohlas.
Svaly pánevního dna jsou velmi důležitou strukturou našeho těla, mají funkci podpůrnou pro pánevní orgány (močový měchýř, dělohu). Nachází se hluboko v pánevní oblasti. Mají zásadní vliv na držení těla a na zpevnění jeho centra, jsou součástí hlubokého stabilizačního systému. Pánevní dno zajišťuje správnou polohu orgánů malé pánve a pomáhá ovládat udržení moči a stolice. Normální svaly pánevního dna, tedy takové, které jsou zdravé a v kondici, se dokáží volně i reflexně stahovat a uvolňovat. Vnímání těchto svalů je většinou málo znatelné, či vůbec žádné.Nejnovější aktuality