19.08.2019

Studenti chtějí mít praxi v ostrovské nemocnici, je jich zde stále více

Ostrovská nemocnice v posledních dvou letech prohloubila a zintenzivnila spolupráci se zdravotnickými školami v regionu. Během školního roku sem chodí na praxi desítky studentů, kteří navíc…

Studenti chtějí mít praxi v ostrovské nemocnici, je jich zde stále více

Ostrovská nemocnice v posledních dvou letech prohloubila a zintenzivnila spolupráci se zdravotnickými školami v regionu. Během školního roku sem chodí na praxi desítky studentů, kteří navíc mohou získat podporu v rámci stipendijního programu. Jejich počet v posledním roce narostl. Brigádničí tu i o víkendech, nemocnice má plnou i prázdninovou kapacitu. Studenty láká luxusní prostředí moderní zrekonstruované nemocnice, erudice zdejších lékařů, personálu i dobrá finanční odměna za práci.

   „Snažíme se. Během roku se u nás vystřídalo více než 30 studentů středních škol, což je ve srovnání s předchozími léty dvojnásobný nárůst. Vše je ukázkou dobré práce našeho personálního oddělení,“ uvádí ředitel ostrovské nemocnice František Werner.
Spolupráce se školami se zintenzivnila především s aktuálními personálně silnými ročníky a také se jmenováním Lenky Dlouhé do role nové náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

„Společně jsme znovu kontaktovali instituce v okolí, které s námi mohou spolupracovat. Najít zkušenou sestřičku s praxí je v dnešní době velice obtížné. V nemocnicích si je většinou hýčkají. Pokud studenti v nemocnici již v průběhu studia a to ať v rámci praxe či brigády pracují, tak v momentě, kdy přemýšlí, co bude dál po dokončení školy, může rozhodnout to, kam nastoupí, právě znalost prostředí a kolegů,“ uvádí Michaela Jirkovská, personalistka ostrovské nemocnice.

Ostrovská nemocnice spolupracuje především se Střední zdravotnickou školou v Karlových Varech, kde je možné studovat obory, jako je například praktická sestra, nutriční asistent a sportovní masér – nově masér ve zdravotnictví.
„Naše spolupráce s Nemocnicí Ostrov je dlouhodobá, ale v posledním roce se zvýšila a jistě ještě zvýší, protože žáků a studentů některých oborů přibývá a my pro ně hledáme nové možnosti s praxí, ať už celoročně či individuálně,“ uvádí Jaroslava Slavíková ze Střední zdravotnické školy v Karlových Varech s tím, že spolupráce se prolíná i opačným směrem. „V příštím školním roce zapojíme do naší výuky jako externí vyučující staniční sestru přímo z ostrovské nemocnice. V dalším školním roce plánujeme praxi jedné skupiny žáků přímo pod vedením odborné učitelky, znalé poměrů v nemocnici, která v ní pracuje jako sestra na částečný úvazek,“ doplňuje Jaroslava Slavíková.

Z karlovarské školy jezdí do Ostrova 20 žáků a studentů různých oborů – praktická sestra, diplomovaná všeobecná sestra, nutriční asistent, masér. Podle Jaroslavy Slavíkové hodnotí studenti praxi kladně i z toho důvodu, že je zde velký výběr oddělení, které v jiných zařízeních nejsou dostupné, jako je například psychiatrie, rehabilitace a JIP.
Studenti pomáhají na oddělení interního lékařství, dále oddělení rehabilitace, následné péče, ale také ve stravovacím provozu, kde sestavují dietní jídelníček pro pacienty s různými diagnózami. Jako poděkování za spolupráci sponzoruje nemocnice ve školách různé akce – platí studentům květiny, které dostávají při předávání vysvědčení, pokud jedou na exkurzi do nemocnice, tak dostanou zaplacený autobus.
Na praxi do Ostrova chodí i studenti Střední odborné školy energetické a stavební, obchodní akademie a střední zdravotnické školy Chomutov, kde lze vystudovat obor zdravotnický asistent – nově praktická sestra. Samozřejmě si zde plní povinnou praxi také studentky vyšších odborných škol, které studují obor všeobecná sestra a také studentky vysokých škol.

Jednou z nich je i Veronika Parimuchová, která je studentkou fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Momentálně má ukončený první ročník, jehož součástí je i měsíční souvislá odborná praxe, kterou si odbývá na rehabilitačním oddělení Nemocnice Ostrov.

„Zde jsem byla mile překvapena kolektivem fyzioterapeutů, a to jejich přístupem nejen k pacientům, ale i ke mně, jako k nováčkovi v oboru. Dostala jsem šanci, seznámit se se speciálními metodami, které využíváme ve fyzioterapii, vodoléčbě či elektroléčbě,“ uvádí Veronika Parimuchová.

Část své praxe strávila na oddělení NIP a DIOP, kde se jí nejvíce líbila možnost cvičit s pacienty v individuálních tělocvičnách a na lehátkách. „Ze zdejší spolupráce jsem byla tak nadšená, že jsem zde po ukončení praxe nastoupila jako brigádnice, a to i díky možnosti individuálního domlouvání směn. Mile mě překvapilo i platové ohodnocení,“ uzavírá.Nejnovější aktuality