17.05.2019

Sportovní park u ostrovské nemocnice slouží veřejnosti již 7 let

Park u Nemocnice Ostrov je v provozu od roku 2013 a je přístupný široké veřejnosti i pacientům nemocnice po celý den vždy od 1. dubna do 31. října. Chodí sem školy a školky, v době letních…

Sportovní park u ostrovské nemocnice slouží veřejnosti již 7 let

Park u Nemocnice Ostrov je v provozu od roku 2013 a je přístupný široké veřejnosti i pacientům nemocnice po celý den vždy od 1. dubna do 31. října. Chodí sem školy a školky, v době letních prázdnin i dětské tábory. O víkendech tu celé rodiny využívají ohniště či multifunkční hřiště. Jeho vybudování stálo zhruba 32 milionů korun a roční provoz včetně revizí a oprav stojí nemocnici téměř 1.000.000 korun.

Péči o zahradu a herní prvky zajišťuje správce parku ve spolupráci s technickým oddělením Nemocnice Ostrov a brigádníkem, který je v parku zaměstnán. Herní prvky jsou každoročně kontrolovány certifikovaným revizorem. K nejnavštěvovanějším atrakcím patří trampolína a lanové centrum. Právě tyto bývají často poničené a provozovatel je musí do dalšího opravení uzavřít. Je vždy nepříjemné, když není možné udělit revizi na prvky, které jsou v parku nejoblíbenější, ale naším zájmem je především bezpečnost návštěvníků, zejména těch nejmenších a z toho důvodu nejsou otevřeny prvky, které plně nevyhoví revizi.

Bohužel se v poslední době setkáváme i s úmyslným ničením a poškozováním prvků v parku, a to je pak vždy k tíži slušným návštěvníkům, kteří musí o to déle čekat na zprovoznění opravených částí,“ uvedl Joža Lokajíček, ředitel společnosti Ostrov Zdraví, která park provozuje a je součástí skupiny Penta Hospitals CZ.

„V příjemných jarních a zejména pak letních dnech dokáže park navštívit i tisícovka občanů během jediného víkendu, a proto nás velmi těší, že o park je i téměř 7 let od otevření stále zájem a lze tak alespoň tímto způsobem naplnit vizi společenské odpovědnosti, kterou jako provozovatel zdravotnických zařízení v našem regionu cítíme a ctíme,“ doplnil Lokajíček.

Do parku a na všechny atrakce je bezplatný vstup. Při vstupu do parku jsou umístěné piktogramy, které návštěvníkům říkají, co je zde zakázáno – například kouření, vstup se zvířaty, na kole a požití alkoholu či jiných omamných drog. Rodiče by měli své děti poučit o pravidlech plynoucích z návštěvních řádů a řádně je instruovat, jak se tu mají na atrakcích chovat.

„Náš park je příjemnou oázou pro občany Ostrova a širokého okolí, návštěvníky i pacienty nemocnice. Děláme maximum, aby byl stále upravený, funkční a přilákal návštěvníky, “ uvedla Markéta Singerová, tisková mluvčí Nemocnice Ostrov.Nejnovější aktuality