30.10.2018

Ostrovští terapeuti evidují větší množství pacientů

Větší množství pacientů evidují terapeuti z denního stacionáře Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov. Ten funguje v nemocnici tři roky. Psychiatrické oddělení v nemocnici…

Ostrovští terapeuti evidují větší množství pacientů

Větší množství pacientů evidují terapeuti z denního stacionáře Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov. Ten funguje v nemocnici tři roky. Psychiatrické oddělení v nemocnici v Ostrově je jediné zdravotnické zařízení v Karlovarském kraji.Aktuálně zde narůstá počet pacientů. Důvodem může být osamělost a izolovanost lidí, kteří jsou v drtivé většině případů mladí a nevědí, kde vyhledat odbornou pomoc.Terapeuti denního stacionáře Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov evidují za dobu téměř tří leté existence zvýšený počet pacientů, kteří sem přicházejí léčit své obtíže.V řadě případů se jedná o vhodnou formu doléčování, jakýsi most mezi propuštěním z hospitalizace na psychiatrickém oddělením a plným zapojením se do běžného rodinného i pracovního života.

„Další část pacientů tvoří lidé s tzv. chronifikovaným, dlouhodobým průběhem onemocnění, kdy docházení do programu ve stacionáři, který podporuje socializaci a přináší strukturu do života, rozvíjí komunikační a jiné dovednosti, takže plní zejména sociálně – rehabilitační úlohu,“ uvedla Jana Olachová s tím, že u těchto pacientů se snižuje riziko opakovaných hospitalizací a zlepšuje se jejich kvalita života, protože jim léčba poskytuje možnost neopouštět své přirozené domácí prostředí. 

Tato informace zazněla v rámci Týdnů pro duševní zdraví, což je celorepubliková akce, která je zaměřena na osvětu o duševním zdraví a lidech s duševním  onemocněním v České republice. Nemocnice Ostrov, která má jediné psychiatrické a psychoterapeutické zařízení v Karlovarském kraji, se letos k této osvětové akci přidala.
 
S nastupujícím podzimem zde každoročně narůstá počet lidí s depresivními symptomy. Podle Jany Olachové, která v nemocnici pracuje již 13 let, v posledních letech jako arteterapeutka může být důvodem osamělost a izolovanost těchto lidí od okolního sociálního světa. V drtivé většině případů jsou to mladí lidé a lidé v produktivním věku, kteří nejsou neschopni z mnoha důvodů vyhledat odbornou pomoc v čas.

„Naši klienti musí být motivováni pro pravidelnou docházku a jejich stav musí být lékařsky kompenzován. Tento typ služby je vhodný také pro psychosomatické pacienty,“ uvedla Jana Olachová a dodává, že terapie a psychiatrie je obor, který usiluje o spokojenější a kvalitnější život nikoliv naopak, jak se někdy neodborná veřejnost domnívá.
 
Terapeuti v rámci Týdnů pro duševní zdraví uspořádali v Ostrově program v denním psychoterapeutickém stacionáři za podpory Penta Hospitals CZ, která je majitelem nemocnice. Program byl zaměřený na klienty a jejich blízké, ale také na studenty, kteří projevili zájem o obor související se studiem psychologie a také duševního zdraví.
 
Akce se zúčastnilo 45 lidí, ti se v rámci probíhající reformy psychiatrické péče seznámili s projektem destigmatizace. Jeho cílem je zajištění efektivní destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR. Globálním cílem je trvalé zvýšení kvality života všech osob s duševním onemocněním v ČR.
 
Bližší informace o psychiatrickém oddělení a denním psychoterapeutickém stacionáři naleznete na www.nemostrov.cz. o probíhající reformě psychiatrické péče na www.cmhcd.cz  a o projektu na www.destigmatizace.info.Nejnovější aktuality