Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zdravotnické služby a výkony

Klienti jsou v ambulanci vyšetřeni na základě doporučení od ošetřujícího lékaře (praktického, specialisty, nemocničního) a následně je jim poskytnuto potřebné ošetření. V akutních stavech ošetříme klienta i bez tohoto doporučení.
Rozsah léčby je ordinován rehabilitačním lékařem na základě jeho vyšetření, nebo může být přímo určen ošetřujícím lékařem. Je zde i možnost, u rehabilitační péče, poskytnutí placených služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Poskytována je zde též konziliární služba pro jiná oddělení nemocnice.

Indikace k léčbě

Indikace k léčbě na Rehabilitačním lůžkovém oddělení, stavy ve stádiu vyžadujícím hospitalizaci.

 • stavy po traumatech (úrazech) a operacích pohybového aparátu, včetně kloubních náhrad
 • algické vertebrogenní syndromy, stavy po operacích páteře
 • onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení
 • kloubní onemocnění různé etiologie (zánětlivá kloubní onem., osteoartrozy, artropatie, spondylopatie, dorsopatie)
 • onemocnění měkkých tkání, pojivové tkáně, tortikollis
 • vývojové poruchy skeletu po konzervativní i operační terapii (skoliózy, kyfoskoliózy, pes equinovarus, LCC…)
 • komplikace traumat, pooperačních stavů s projevy na pohyb. aparátu
 • případně jiná onemocnění ve fázi, kdy převažuje potřeba intenzivní rehabilitační péče.

Kontraindikace

 • nestabilizovaný stav
 • stavy, které nejsou ovlivnitelné rehabilitačními metodami, nebo převažuje potřeba jiné odborné péče.

Pacientům nabízíme v rámci poskytované léčby

 • fyzioterapeutickou péči
 • individuální LTV techniky s ohledem na typ postižení a stav pacienta
 • mobilizační techniky páteře a periferních kloubů a techniky měkkých tkání
 • ergoterapii cílenou a kondiční
 • nácvik používání kompenzačních pomůcek
 • vodoléčbu (vířivé koupele celotělové, na horní a dolní končetiny, šlapací koupele)
 • elektroterapii, magnetoterapii, ultrazvuk, laserterapii, reflexní terapii, analgetickou fyzikální léčbu, selektivní stimulaci svalů, termoterapii, kryoterapii

Ambulantní rehabilitační léčba je poskytována u výše uvedených stavů v případě, že není indikována léčba ústavní.

Přehled poskytovaných procedur je k dispozici na RHB ambulanci.

Fyzioterapie

Diagnostika a léčba funkčních poruch hybné soustavy, Léčba funkční sterility dle L.Mojžíšové, Metoda senzomotorické stimulace, Vývojová kineziologie v manuální medicíně (= hluboký stabilizační systém páteře – HSSP), Vojtova reflexní lokomoce v dětském věku, Vojtova reflexní lokomoce v dospělém věku, Reflexní masáž, Manuální lymfomasáž, Taping

Fyzikální terapie

Elektroléčba s vakuovou jednotkou, Ultrazvuk, Magnetoterapie, Laser, Rázová vlna, Parafango, Vířivá koupel na horní končetiny, Vířivá koupel na dolní končetiny, Celotělová vana

Ergoterapie

Ergoterapie –  je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon „práce“ a therapia „léčení“. Ergoterapie se tedy dříve nazývala léčba prací. Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání, která pro něj mohou být významná a smysluplná. Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie vnímá současně jako prostředek i cíl léčby. Jestliže tato aktivita pak podporuje tělesné i psychické funkce, napomáhá současně návratu funkčních schopností. ergoterapeutickaporadna.pdf

Služby hrazené klientem nad rámec pojištění – nabídka RHB ambulance

Rázová vlna

Rázová vlna je akustická vlna, která přenáší vysoké množství energie do bolestivých bodů. Tato energie vyvolává hojivé a regenerační procesy šlachového aparátu a měkké tkáně. Rychlá a efektivní pomoc od bolesti achillovy šlachy, v oblasti kyčlí, ramene, skokanského kolena, tenisového či golfového lokte, ostruhy kosti patní.
Cena: 1 050 Kč / 3 procedury

Kineziotaping

Taping je fixace postižené struktury (kloubu, vazu, šlachy, svalu) vytvořením dynamické ortézy pomocí speciálních pásek aplikovaných přímo na kůži. Zkracuje dobu nutného léčebného zásahu.
Cena: aplikace – 50Kč, jeden dílek pásky – 5Kč

Lymfatické masáže

Přístrojová lymfomasáž, kdy se aktivuje lymfa, zvýší se činnost mízních uzlin a podpoří se její odtok do žilního systému.

Akupunktura

Ošetřujícím lékařem je MUDr. I. Přiklopilová: profesionální předpoklady – osvědčení vydané ke dni 14. 5. 2004 opravňující vykonávat akupunkturu, 6let praxe, účast na kurzech AKU, předpoklad dalšího vzdělávání v oboru akupunktury, psychosomatické medicíny.
Vyšetření probíhá na vyšetřovně rehabilitačního oddělení a to od úterý do pátku vždy od 13 do 15.30 hodin.
Metodika vychází především ze vzájemných vztahů mezi povrchem těla a vnitřními orgány a využívá nejen místní, ale především segmentální a celkové účinky působení akupunktury a to na děje imunologické, energeticko-metabolické, na úpravu narušené homeostázy, což vede ke  zvýšení odolnosti organismu a normalizaci narušených funkcí.

Terapeutické využití akupunktury na oddělení RHB – indikace

 • především u onemocnění, v jejichž etiopatogenezi  převládá  funkční faktor
 • u chronických algických projevů
 • při imunodeficitních stavech různé etiologie
 • při  onemocněních spojených s poruchou pohybových funkcí
 • při psychosomatických poruchách
 • při poruchách spánku
 • velký potenciál metody možno využít při léčbě akutních bolestivých stavů (migrenosní cefalgie, neuralgie) i u torpidních bolestí u onkologických pacientů, fantomových bolestí po amputacích.

Stanovení úhrady za výkon AKU:

 • sezení 60 minut zahrnuje: anamnesu, celkové vyšetření pacienta, stanovení terapeutického plánu, zápis do dokumentace, zavedení jehel event. jejich stimulace. Cena: 300 Kč.
 • další sezení: kontrola stavu pacienta, aktuální úpravy léčebného plánu, zápis do dokumentace, zavedení jehel event. jejich stimulace. Délka sezení 30 – 40 min. Cena: 200 Kč, u hospitalizovaných pacientů za poplatek pokrývající náklady na jehly: 100 Kč

Přínos akupunktury

 • využití metody akupunktury v léčbě bolesti, poruchy spánku, psychosomatických onemocnění jako rozšíření terapeutických možností a péče o pacienty
 • snížení množství užívání analgetik, sedativ a hypnotik a tím i minimalizace nežádoucích účinků léčiv
 • snižování nákladů na léky na oddělení

Ambulance

 • Ambulance pro akutní pacienty indikovaným praktickým lékařem nebo specialistou volat v pracovní dny od 8,15 – 9,00 hod. na tel. 353 364 185 (primářka) a 353 364 173 (lékaři).