Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Popis oddělení

Psychiatrické oddělení je jediným lůžkovým psychiatrickým zařízením v Karlovarském kraji. Poskytuje moderní a vědecky ověřenou terapii, hrazenou z prostředků veřejného zdravotnictví.

Léčba probíhá na 3 různě koncipovaných stanicích:

Akutní stanice (1. patro)

Léčíme pacienty ve věkové kategorii 18+. Poskytujeme léčbu akutních psychiatrických stavů, kde základem je farmakoterapie. Dále využíváme podpůrné psychoterapeutické, psychosociální a arteterapeutické programy a relaxační techniky. Výhledově budeme též využívat repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci.

Psychoterapeutická stanice (2. patro)

Léčíme pacienty ve věkové kategorii 18+.
Léčba je vhodná pro motivované pacienty s poruchami nálady, psychosomatickými obtížemi, neurotickými poruchami, které mohou spočívat v osobních problémech, postojích a mezilidských vztazích či vznikají působením stresu. Též je určena pro pacienty s psychotickým onemocněním v remisi, pro které je přímo upravený terapeutický program.
Základem léčby je farmakoterapie a psychoterapie.
V rámci skupinové psychoterapie pacienti sdílejí vlastní problémy, otevřeně komunikují s druhými a přijímají zpětnou vazbu od ostatních členů skupiny. Léčba není léčbou klidem ani odpočinkem („na lůžku“), ale skládá se z různorodého celodenního programu.
Využíváme tyto formy terapie:
• skupinová psychoterapie
• arteterapie
• dramaterapie
• muzikoterapie
• relaxační techniky
• kognitivní trénink
• práce s tělem

Jak se k léčbě objednat?

Výhodou je doporučení od praktického lékaře, ambulantního psychiatra, klinického psychologa či jiného specialisty. Zájemci jsou objednáni k indikačnímu pohovoru, při kterém se blíže seznámí s chodem oddělení, vyjasní si očekávání a terapeutickou zakázku, zváží se indikace (vhodnost či nevhodnost) léčby pro daného zájemce.

Ke vstupnímu rozhovoru je třeba se objednat telefonicky na telefonním čísle 353 364 115. Po vstupním rozhovoru bude domluven termín přijetí (v případě indikace k hospitalizaci), předběžná délka trvání hospitalizace, případně doporučena jiná forma léčby.

Gerontopsychiatrie – budova A, 1.patro

Od ledna 2021 došlo k rozšíření psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov o gerontopsychiatrickou část s 23ti lůžky v 1.patře hlavní budovy A Nemocnice Ostrov.

Jedná se o akutní diagnostické a léčebné oddělení. Součástí je též psychosociální rehabilitace. V rámci lůžkového oddělení je též v provozu denní stacionář a ambulance. Lůžkové oddělení bude sloužit pacientům starším 65-ti let (mužům i ženám) s minimálně částečně zachovanou soběstačností. Délka hospitalizace bude individuální dle potřeb pacienta.

Hlavním cílem celého projektu je zlepšení kvality života pacientů/seniorů a návrat do původního domácího prostředí. 

V rámci hospitalizace nabízíme:

  • diagnostiku poruch paměti, optimalizaci farmakoterapie
  • v rámci vstupního screeningu kompletní laboratorní vyšetření a CT mozku
  • detailní diagnostiku duševního onemocnění
  • diagnostiku poruch paměti včetně neuropsychologických testů
  • diagnostiku funkčních schopností
  • optimalizaci farmakoterapie
  • možnost využití interních konsilií a provedení zobrazovacích metod
  • léčebnou péči poskytovanou 24 hodin/ 7 dní v týdnu

V průběhu roku budou pravidelně probíhat dny otevřených dveří, cykly odborných přednášek zaměřené na duševní onemocnění vyššího věku, jejich problematiku, diagnostiku a léčbu pro pacienty, jejich blízké a veřejnost.

 

Ambulance – odborné poradny

Psychiatrická ambulance (přízemí budovy B, samostatný vchod zleva vně okolo domu)

Ambulance je určena pro pacienty ve věkové kategorii 18+, kteří jsou vedeni na našem oddělení či pro pacienty s akutním psychickým onemocněním. Přijímáme i nové pacienty. Poskytujeme diagnostickou, léčebnou a preventivní ambulantní péči. Na vyšetření do ambulance je možné se objednat i bez doporučení lékaře.

Ordinační doba

po-pá – od 6:30 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hodin

Psychologická poradna (přízemí budovy B, samostatný vchod zleva vně okolo domu)

Psychologická poradna pod vedením Mgr. Romany Hübnerové. Objednávky dle telefonické domluvy na tel: 353 364 158.

Ordinační doba

po-pá – od 6:30 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hodin

Denní stacionář

Stacionář se nachází v přízemí budovy B, samostatný vchod za domem, za psychiatrickou ambulancí. Psychoterapeutický program formou denního stacionáře mohou využívat klienti ve věkové kategorii 18+ s psychotickým onemocněním, s úzkostnými, osobnostními a psychosomatickými stavy či poruchami nálad. Základem je skupinová psychoterapie, dále je součástí denního stacionáře arteterapie a relaxační techniky. Součástí programu stacionáře je také za dobrého počasí klimatoterapie ve Sportparku Ostrov a  každé úterý AT skupina určená pro motivované klienty se závislostní problematikou. Pacienti docházejí do stacionáře 1x týdně, program je od 08:30 do 15:00 hodin. Objednání probíhá předem přes ambulanci.