Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Gerontopsychiatrie

Od ledna 2021 došlo k rozšíření psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov o gerontopsychiatrickou část s 23ti lůžky v 1.patře hlavní budovy A Nemocnice Ostrov.

Jedná se o akutní diagnostické a léčebné oddělení. Součástí je též psychosociální rehabilitace. V rámci lůžkového oddělení je též v provozu denní stacionář a ambulance. Lůžkové oddělení bude sloužit pacientům starším 65-ti let (mužům i ženám) s minimálně částečně zachovanou soběstačností. Délka hospitalizace bude individuální dle potřeb pacienta.

Hlavním cílem celého projektu je zlepšení kvality života pacientů/seniorů a návrat do původního domácího prostředí. 

V rámci hospitalizace nabízíme:

 • diagnostiku poruch paměti, optimalizaci farmakoterapie
 • v rámci vstupního screeningu kompletní laboratorní vyšetření a CT mozku
 • detailní diagnostiku duševního onemocnění
 • diagnostiku poruch paměti včetně neuropsychologických testů
 • diagnostiku funkčních schopností
 • optimalizaci farmakoterapie
 • možnost využití interních konsilií a provedení zobrazovacích metod
 • léčebnou péči poskytovanou 24 hodin/ 7 dní v týdnu

Součástí léčebného programu je:

 • ergoterapie
 • rehabilitace
 • muzikoterapie
 • kognitivní nácviky paměti
 • individuální psychologická, terapeutická a psychoterapeutická péče
 • nácvik a udržení schopnosti sebepéče např. cvičná kuchyňka, cvičná prádelna, finanční gramotnost, plánování a využití volného času, edukace k stávajícím zdravotním problémům

V průběhu roku budou pravidelně probíhat dny otevřených dveří, cykly odborných přednášek zaměřené na duševní onemocnění vyššího věku, jejich problematiku, diagnostiku a léčbu pro pacienty, jejich blízké a veřejnost.

Konzultace možné s manažerem projektu gerontopsychiatrie MgA. Stellou Turkovou, MBA na tel: 739 567 064.