Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zajímavosti

Využití nutričních přípravků v klinické praxi nebo balancované infuzní roztoky…to jsou témata podzimních seminářů, jejichž pořadatelem je oddělení Následné intenzivní péče Nemocnice Ostrov. Semináře určené jak pro lékařský tak nelékařský zdravotnický personál se skládají jak z teoretické, tak z praktické části.

„Odborně obohacující interaktivní seminář s ochutnávkou a nácvikem praktických dovedností. Využití zpětné vazby a užitečné tipy do každodenní praxe,“ tak okomentovala MUDr. Miroslava Stádníková říjnový seminář, na kterém se sešlo na 25 posluchačů. Druhý seminář věnovaný infuzním roztokům čeká na zdravotníky již 2. listopadu 2018.Naše oddělení je největší tohoto typu v naší republice. Bylo ohodnoceno pasportizací ministerstva zdravotnictví jako jedno z nejlepších a nejkvalitnějších.

Nabízíme canisterapii, dvoufázovou každodenní rehabilitaci, ergoterapii, máme psychologické i psychiatrické zázemí.

Je specifické propojením intenzivní a dlouhodobé péče, což vyžaduje široký záběr dovedností a znalostí personálu, které jsou nutné při širokém spektru základních i komplikujících onemocnění.

Máme velice dobře ošetřenu antidekubitální péči, systémem vlhkého hojení jsme schopni zaléčit i velmi rozsáhlé proleženiny, se kterými někteří naši klienti přijíždí.

Nabízíme bazální stimulaci zaškoleným středním zdravotnickým personálem na velmi dobré úrovni.

Kontakt s rodinami našich klientů a poskytování podrobných informací je základní a samozřejmou součástí našich služeb.

Semináře

Semináře a jiné vzdělávací akce oddělení naleznete zde.