Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Pro klienty/ příbuzné

Pro příbuzné a návštěvy

Doba návštěv není přesně vymezena. Navštívit pacienta můžete v průběhu celého dne, avšak ideální čas pro návštěvy je v odpoledních hodinách. Vždy je třeba přihlédnout k aktuálnímu dění na oddělení, v dopoledních hodinách probíhají vizity, hygienická péče, různá vyšetření a procedury. Dobu návštěvy a počet osob jde vždy nutno uzpůsobit stavu pacienta – domluvíte s ošetřujícím personálem.

Na oddělení dodržujeme přísný hygienicko-epidemiologický režim a bariérový systém ošetřování. Proto je nezbytné při návštěvě použít základní ochranné pomůcky (zakoupíte na recepci), řídit se a dodržovat pokyny ošetřujícího personálu. Dbáme na bezpečí pacientů i vaše.

Při návštěvách vám velmi rádi vše vysvětlíme a zodpovíme vaše dotazy. K dispozici vám může být například sociální pracovnice nebo psycholožka, popřípadě duchovní.

Uvítáme váš zájem o péči. Můžeme vás zahrnout po zaškolení do rehabilitace nebo ergoterapie o vašeho blízkého.

Uvědomujeme si, že může být někdy obtížné porozumět všem termínům, které používají lékaři a sestry.
Pokud něčemu nerozumíte, neváhejte se nás zeptat.