Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Vedení oddělení

  • Vedoucí oddělení: MUDr. Peter Herzik Vedoucím oddělení je MUDr. Peter Herzik, díky němuž je zajištěna lékařská kontrola vydávaných výsledků.

    Zástupce vedoucího: Ing. Mariana Nusová Ing. Mariana Nusová pracuje na pozici analytika v klinické biochemii – garant a současně pracuje jako zástupce primáře OKB v Ostrově od 1.8.2013.

    Vrchní laborantka: Mgr. Veronika Nováková Mgr. Veronika Nováková pracuje v Nemocnici Ostrov od roku 2004 na pozici zdravotní laborantky. V letech 2009 – 2013 úspěšně absolvovala studium Univerzity Karlovy, obor Zdravotní laborant, zakončené titulem bakalář. V roce 2014 úspěšně dokončila magisterské studium, v současnosti je zařazena do specializační přípravy, obor klinická biochemie.