Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zdravotnické služby - výkony

Oddělení je určeno pacientům, kteří prodělali kritické období nemoci na jednom z oddělení typu intenzivní nebo resuscitační péče, kde již proběhla stabilizace základních životních funkcí. Jejich zdravotní stav zatím nedovoluje pobyt na oddělení následné péče či v léčebnách dlouhodobě nemocných, protože vyžadují intenzivní (= náročnou) ošetřovatelskou péči. Jedná se např. o stavy po havárii, kraniotraumatu (poranění hlavy), metabolickém či infekčním postižení mozku, pacienty s neurologickým postižením, s těžkým chronickým onemocněním plic, stavy po resuscitaci, po koronárních a cévních mozkových příhodách, stavy po traumatech páteře či po srdečních a neurochirurgických operacích, vyžadující dlouhodobou péči o základní životní funkce. Řada pacientů na tomto oddělení trpí tzv. apalickým syndromem (těžká porucha vědomí) či prodělali tracheostomii (přístup do dýchacích cest kanylou zavedenou přes otvor v krku).
Tyto stavy mohou přetrvávat od několika dnů přes měsíce až léta.

Cíle péče jsou

 • zabezpečení vitálních funkcí
 • intenzivní dlouhodobá ošetřovatelská péče o dýchací cesty
 • dostatečný příjem kalorií a tekutin
 • oxygenoterapie (léčba kyslíkem)
 • léčebná rehabilitace
 • speciální techniky bazální terapie
 • zabránění zhoršování pasivní hybnosti končetin
 • ochrana před poškozováním kožního krytu (proleženinami)
 • možnost specializovaných konziliárních vyšetření (neurologie, psychiatrie, interna, chirurgie)
 • předcházení nosokomiálním nákazám
 • spolupráce se sociální pracovnicí při následném umísťování klientů

K dosažení cílů využíváme

Konziliární služby

 • základních: neurolog, internista, chirurg, anesteziolog, psychiatr, rehabilitační lékař, gynekolog, urolog
 • doplňkových – gastroenterolog, kardiolog, psycholog.

Komplement

 • laboratoře klinické biochemie a mikrobiologie, vyšetření  rtg, CT, sonografie

Oddělení neposkytuje ambulantní služby.