Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Vedení oddělení

  • Primář: MUDr. Michal Palivoda

    Vedoucí lékař: MUDr. Igor Ulč Igor Ulč absolvoval LF UK v Plzni a v klinické praxi se zaměřil na psychiatrii a neurologii. Střídavě působil v klinické medicíně a ve farmaceutickém průmyslu. Rozšířil své odborné vzdělání i v oblasti farmakoekonomiky, sociálního lékařství a práva. Do Nemocnice Ostrov na oddělení DIOP jako vedoucí lékař nastoupil v prosinci 2015. Volný čas věnuje mj. zahradě a hře na varhany.

    Vrchní sestra: Blanka Kohoutová

    Staniční sestra: Michaela Eisenhammerová