Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zdravotnické služby - výkony

Interní oddělení Nemocnice Ostrov navazuje na dobrou tradici oboru vnitřní lékařství regionu Ostrova z uplynulých let a v současnosti poskytuje komplexní péči pacientům se všemi onemocněními vnitřních orgánů. Péče je tradičně poskytována pacientům z přirozeného spádu Ostrova, který představuje asi 45.000 obyvatel, velmi často jsou také přijímáni i pacienti ze sousedních regionů, západní části Karlovarska, z Kadaně, Chomutova a jejich okolí.

Kapacita oddělení je nyní 31, respektive celkem 43 lůžek. Z toho 25 na akutních lůžkách standardního oddělení, 6 lůžek na interní části Multioborové JIP a v úzké spolupráci s oddělením ONP současně 12 na lůžkách dlouhodobé a následné péče (ONP-II).

Interní oddělení nemocnice Ostrov je nositelem akreditace I. stupně pro postgraduální školení lékařů a poskytuje též zázemí pro praxe studentů lékařských fakult, zejména ve spolupráci se 3. LF UK Praha a LF UK Plzeň.

Na Interním oddělení Nemocnice Ostrov jsme připraveni zajistit péči o jakékoliv akutní i chronické onemocnění postihující dýchací a kardiovaskulární systém, trávicí trubici a zažívací orgány, onemocnění ledvin, kloubů a ve spolupráci s neurologickým oddělením Nemocnice Sokolov a Neurologickým oddělením Karlovarské krajské nemocnice i některé problémy neurologické. Interní část Multioborové JIP poskytuje komplexní péči o kriticky nemocné i se selháním více orgánových systémů, jen s výjimkou náhradní léčby selhání ledvin (tzv. umělá ledvina, tato péče je k dispozici v Sokolově a Karlových Varech). S ohledem na kvalifikace lékařů je jednou ze specialit oddělení péče o pacienty s poruchami příjmu potravy a samozřejmě také řešení malnutrice jako významné komorbidity řady interních chorob a stavů, jak chronických, tak u kriticky nemocných

Lékaři interního oddělení zajišťují v rámci svých pohotovostních služeb i 24-hodinové konziliární služby pro pacienty jiných odděleních.

Lékaři oddělení se pravidelně zúčastňují odborných setkání, seminářů a kongresů jak domácích, tak zahraničních. V průběhu roku jsou lékaři na oddělení pravidelně pořádány postgraduální edukační semináře.

Tým Interního oddělení si klade za cíl vysokou profesionalitu a maximální odbornou úroveň poskytované péče a velmi si zakládá na maximálně individuálním, otevřeném, vstřícném a neformálním přístupu k jednotlivým pacientům. Tým lékařů a sester interního oddělení současně těží z přátelské a neformální atmosféry jak na pracovišti, tak i ve volném čase.

Ambulance – odborné poradny

Gastroenterologická ambulance

Lékaři: prim. MUDr. Václav Pospíšil, MUDr. Jan Kirchner, MUDr. Jiří Štefan

Ambulance poskytuje péči o pacienty s onemocněními zažívacího traktu, jak jednorázovou, tak dlouhodobou dispenzární. Provádí všechna endoskopická vyšetření horní i dolní části trávicí trubice – gastroskopie, koloskopie (jen s výjimkou ERCP).

Kardiologická ambulance

Ambulance poskytuje péči o pacienty s kardiovaskulárními chorobami, nemocemi srdce a cév. Provádí transthotakální echokardiografie a funkční vyšetření kardiovaskulárního aparátu, bicyklové ergometrie, 24-hodinové monitorace EKG dle Holtera a neinvazivní mnitorace tlaku.

Interní ambulance příjmová

Lékaři: MUDr. M. Krupová

Ambulance zajišťuje vyšetření, diagnostiku a urgentní léčbu pacientům, u kterých se rozhoduje o případném přijetí na internu. V některých případech zajišťuje pohospitalizační kontroly pacientů, kteří bylo hospitalizováni na našem interním oddělení.

Nutriční ambulance – poradna pro domácí nutriční podporu

Lékaři: prim. MUDr. Václav Pospíšil

Ambulance zajišťuje soustavnou péči o pacienty s poruchami příjmu potravy, výrazným hubnutím, zejména při nádorovém onemocnění, neurologických nemocech, po ozařování a operacích v oblasti úst a krku a podobně.