Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Domácí umělá plicní ventilace (DUPV)

Co umíme? Jak se přihlásit?

DUPV-domácí umělá plicní ventilace je určená pacientům, kteří v důsledku své nemoci nebo úrazu potřebují trvalé(celodenní), nebo občasné(na noc) připojení na plicní ventilátor. Nemocnice Ostrov v rámci pilotního programu  nabízí kompletní  realizaci převedení pacienta vhodného k DUPV z NIP lůžka do domácí péče. Stačí jen přeložit vhodného pacienta na NIP Nemocnice v Ostrově.

Nemocnice Ostrov zajistí zaškolení rodiny a její psychologické vyšetření . Pomůže rodině s přípravou domácnosti na příchod jejich  blízkého zpět domů. Poradí s možností získání různých sociálních příspěvků dle potřeb daného pacienta. Zkontaktuje obvodního lékaře pacienta, kterému podrobně vysvětlí, jak bude péče o pacienta v programu DUPV probíhat. Připraví pacienta na přechod do domácího prostředí. Společně vyberou nejvhodnější spotřební materiál k ventilátoru a další pomůcky-invalidní vozík, zvedák, rehabilitační pomůcky atd.

Na co všechno má pacient v projektu DUPV nárok?

Při přechodu pacienta do programu DUPV zajistíme plicní ventilátor s interní i externí baterií a s možností připojení do autobaterie, vzdálený alarm k ventilátoru, kombinovanou odsávačku (baterie/el.energie/připojení do auta) a pravidelné dodávky spotřebního materiálu dle potřeb daného pacienta. Součástí přístrojového vybavení je i non stop servis a pojištění přístrojů. Spotřební materiál zahrnuje vše, co rodina pro péči o svého blízkého potřebuje.

Jedná se o:

  • tracheostomické kanyly a jejich příslušenství (mluvící ventily, středy, kartáčky, úvazy)
  • odsávací cévky/uzavřený odsávací systém
  • ventilační okruhy
  • filtry k ventilátoru
  • vrapové spojky
  • nebulizační soupravy a spojky na aplikaci inhalační terapie
  • tracheostomické filtry(nosy)
  • 1/1 fyziologický roztok, sterilní Aqua do zvlhčovače
  • jehly,stříkačky,desinfekce,rukavice,ústenky…

Po přechodu pacienta do domácího prostředí Nemocnice Ostrov v případě potřeby zajistí různá vyšetření, která vyžaduje aktuální zdravotní stav – RTG vyšetření, CT, konziliární vyšetření interní,chirurgické, psychiatrické, gynekologické, oční, stomatologické…
Nemocnice Ostrov nabízí rodinám pacientů DUPV i tzv. odlehčovací ventilační péči – plánovaný pobyt pacienta na lůžku OVP slouží jako pomoc rodině v případě, kdy pečující osoba sama potřebuje hospitalizaci, nebo i jen k načerpání sil na dovolené. Je to neocenitelná pomoc pečujícím rodinám. Tato služba je v Nemocnici Ostrov poskytovaná jako v jediném zařízení v republice!!!!!

Součástí péče o pacienty DUPV je i non stop telefonická linka, která slouží ke konzultacím rodině v péči i jejich blízkého.

DUPV versus péče ve zdravotnickém zařízení?

Výhodou DUPV je prioritně zlepšení kvality života pacienta a jeho rodiny. V domácí prostředí dochází ke zlepšení psychického stavu pacienta, snížení rizika infekce, dochází alespoň k částečnému návratu do způsobu života, jakým žil pacient před úrazem nebo závažným onemocněním. Pacient se může zapojit i do svého profesního života. Mnoho pacientů DUPV mohou cestovat osobními vozy, vlaky i letadly, nepotřebují ke svému transportu sanitní vůz s asistencí zdravotníků.