Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Vedení

  • Primář: MUDr. Michal Palivoda

    Sestra specialistka: Kamila Zikmundová Od září 1990 pracuje jako dětská sestra na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol na oddělení dětské resuscitace. Zde se před 20-ti lety poprvé setkala s dětmi po těžkých úrazech míchy a po závažných onemocněních, které byly vhodné na domácí umělou plicní ventilaci. V té době tento program neexistoval, tak si rodiny plicní ventilátory pořizovaly ze sponzorských darů. Navštěvovuje pravidelně rodiny s pacienty na DUPV a pomáhá jim s péčíi. Nejstarší pacient je tedy již skoro 20 let v domácí péči, která mu díky jeho rodině velice prospívá. Současně působí jako koordinátorka projektu DUPV v Nemocnici Ostrov, kde pracovala též od roku 2013 jako terénní pracovník pro Nadační fond Restart.