Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zdravotnické služby a výkony

Centrum jednodenní a plánované chirurgie v Nemocnici Ostrov je specializovaným pracovištěm, které poskytuje kvalitní a komplexní péči pacientům moderními medicínskými postupy, jakými je právě jednodenní chirurgie. Pacienti v nemocnici stráví nejkratší možnou dobu a rychleji se vracejí do běžného života po realizovaném operačním zákroku.

Operační výkony Centra jednodenní a plánované chirurgie v Nemocnici Ostrov jsou zaměřeny na výkony laparoskopické, jako jsou například operace žlučníku či tříselných kýl, ale i na klasické operace, mezi které patří mj. operace štítné žlázy, křečových žil nebo hemeroidů. Centrum provádí i čistě ambulantní výkony, jako jsou operace syndromu karpálního tunelu nebo odstranění kožních nádorů.

Přínosy a hlavní charakteristiky jednodenní péče:

 

 • Krátká čekací doba na operační výkon cca 2 týdny
 • Krátká doba strávená v nemocnici – minimalizuje stres pacienta a riziko nemocničních nákaz
 • Rekonvalescence v domácím prostředí
 • Operace provádí úzký tým erudovaných chirurgů
 • Vymezenou strukturu výkonů provádí lékařský tým ve velké četnosti
 • Pacient je dokonale informován operujícími chirurgy a zůstává s nimi v kontaktu i v ambulantním doléčení
 • Na vymezenou strukturu výkonů je nemocnice připravena dokonalým přístrojovým vybavením
 • Operační programy nejsou přerušovány operacemi akutních pacientů

 

Komunikace s pacientem a jeho dobré rodinné zázemí jsou zcela zásadní. Pacient je podrobně informován o typu operace a způsobu provedení výkonu, stejně tak o možných potížích po operaci a následném režimu v průběhu doléčení. Pacienti tak mají možnost své plánované operace absolvovat v příjemném prostředí nemocnice rodinného typu. Jednodenní chirurgie je vhodná pro určité typy pacientů.

 

 Výkony:

 

 • Laparoskopické operace žlučníku
 • Laparoskopické operace tříselných kýl (TAPP)
 • Laparoskopické operace apendixu (slepého střeva)
 • Laparoskopické operace srůstů v dutině břišní
 • Laparoskopické operace některých břišních kýl (IPOM)
 • Operace štítné žlázy a příštítných tělísek
 • Operace tříselných kýl klasicky
 • Operace pupečních kýl
 • Operace kýl v jizvě
 • Operace křečových žil – varixů
 • Operace hemeroidů
 • Operace Dupuytrenovy kontraktůry

Urologické výkony:

 

 •  výkony z indikace spolupracujících urologů
 • operace stresové močové inkontinence pomocí poševní pásky
 • vasektomie

Operace stresové močové inkontinence pomocí poševní pásky

Podstatou operace je zabránění nekontrolovaného úniku moči (močové inkontinence).

Tato operace řeší únik moči, ke kterému dochází při zvýšení nitrobřišního tlaku- tedy kýchnutí, kašel, smích, prudký pohyb, běh, změna polohy, poskoky, atd.. Tento únik moči postihuje ženy různého věku, nejčastějším důvodem je pak vaginální porod či přirozené atrofické změny.

Vlastní operace se provádí v celkové narkóze. Přístup je z drobné incize(řez) na přední stěně poševní. Řezem se pod močovou trubici protáhne speciální páska. Doba trvání výkonu je cca 20-30 minut. Po operaci k dalšímu nekontrolovanému úniku moči již nedochází. Úspěšnost  operace  se pohybuje mezi 80 – 90%..

Nejméně 3 týdny po výkonu by měla pacientka dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. Slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne.

Vasektomie

Vasektomie je chirurgický zákrok, při kterém dochází k přerušení chámovodů muže za účelem jeho sterilizace. Jedná se o jednu z forem mužské antikoncepce. Vasektomie je nejspolehlivější metodou mužské antikoncepce.
Vlastní výkon probíhá v místním znecitlivění, ambulantní cestou. Principem operace je přerušení obou chámovodů, kterými procházejí spermie z varlat do ejakulátu. Po operaci má muž normální sexuální aktivitu i orgasmus, jediným rozdílem je absence spermií v ejakulátu. Po vasektomii tedy nemůže dojít k oplodnění vajíčka a otěhotnění.

Výkon je možné provést po předchozím vyplnění žádosti o vasektomii, zákrok se pak může provést za 14 dní od předání žádosti.

Ambulantní výkony:

 

 • Operace syndromu karpálního tunelu
 • Odstraňování – excize kožních nádorů – z indikace kožního lékaře
 • Odstraňování – exstirpace  podkožních nádorů – lipomů, ganglií apod.

Jednodenní ortopedická péče

Chirurgické oddělení externě spolupracuje se specialistou ortopedem MUDr. Oldřichem Vastlem, který v režimu tzv. jednodenní ortopedie provádí uvedené léčebné artroskopické výkony – stabilizace kloubů, plastiky vazů, ošetření chrupavek apod. V rámci odborné ortopedické ambulance poskytuje péči svým klientům každé úterý. V říjnu 2010 byla zahájena podobně jednodenní chirurgická péče se zaměřením na laparoskopické operace.

Ambulance – odborné poradny

Chirurgická ambulance

Oddělení poskytuje kvalitní ambulantní péči chirurgické ambulance v přízemí Nemocnice Ostrov pro všechna akutní i chronická onemocnění chirurgické povahy a úrazy v režimu pondělí až pátek. Pohotovostní služba není zajišťována.

Pondělí – pátek: 07:00 – 15:30

Ambulance zároveň poskytuje konziliární chirurgickou péči pro všechna ostatní oddělení nemocnice. Chirurgická odborná ambulance poskytuje péči řadě sportovních klubů např. HC Energie Karlovy Vary a HC Chomutov.

Ambulance centra jednodenní a plánované chirurgie

Ambulance je určena výhradně pro pacienty jednodenní péče (indikace, kontroly) v ordinačních hodinách

Pondělí – pátek: 7:00 – 15:30

 

Mimo to specializované urologické poradny na chirurgické ambulanci:

Úterý: 07:00 – 11:00 MUDr. Karel Vlček
Středa: 07:00 – 11:30 MUDr. Odon Waicmann

Ortopedická ambulance v samostatné ordinaci

 

Pondělí: 12:00 – 18:00 MUDr. Jaroslav Nöbauer, smluvní pojišťovny 111,205,207,217
Středa: 12:00 – 18:00 prim. MUDr. Miroslav Švec, smluvní pojišťovny 111,201,205,207,211,217
Pátek: 08:00 – 12:00 prim. MUDr. Oldřich Vastl st., smluvní pojišťovny 201,205,207,211