Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Centrální sterilizace

Centrální sterilizace


Warning: Undefined variable $sobota_od_final in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/content-oddelenie.php on line 285

Warning: Undefined variable $nedela_od_final in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/content-oddelenie.php on line 286

Warning: Undefined variable $sobota_od_final in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/content-oddelenie.php on line 305

Warning: Undefined variable $nedela_od_final in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/content-oddelenie.php on line 305

  Warning: Undefined variable $sobota_od_final in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/content-oddelenie.php on line 328

  Warning: Undefined variable $nedela_od_final in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/content-oddelenie.php on line 331

Kontakt

353 364 228
734 501 667

Popis oddělení

Moderní pracoviště, které odpovídá vysokým požadavkům, se nachází v suterénu hlavní budovy nemocnice.

Iva Hyčková
Vedoucí centrální sterilizace: Iva Hyčková
Iva Hyčková pracovala po ukončení studia na SZŠ v Karlových Varech v roce 1992 v oboru všeobecná sestra, převážně jako sestra u lůžka. V roce 2011 ukončila PSS v NCO NZO v Brně – odbornost psychiatrická sestra. V Nemocnici Ostrov pracuje od roku 2012, krátce pracovala na chirurgickém sále a od ledna 2013 převzala vedení na Centrální sterilizaci. V roce 2016 ukončila certifikovaný kurz Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce – způsoby jejich kontroly, absolvovaný v NCO NZO v Brně. Od 1.1. 2021 zastává také pozici epidemiologické sestry. Mezi její zájmy patří ruční práce, práce na zahradě a procházky se psem.

Zdravotnické služby - výkony

Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které je základním prvkem předcházení nemocničních infekcí a neoddělitelnou součástí zajištění bezpečné zdravotní péče.

Zajišťuje podle potřeb a požadavků příjem a výdej materiálu formou rozvážkové služby, předsterilizační přípravu, setování, balení a sterilizaci obvazového materiálu, pomůcek a nástrojů pro jednotlivá oddělení nemocnice včetně operačních sálů, soukromé ordinace a další externí subjekty.

Pokyny pro externí zákazníky

Příprava zdravotnického prostředku zákazníkem

Sterilizaci zdravotnických prostředků (ZP) na oddělení Centrální sterilizace (CS) externím zájemcem, je možné provádět po sepsání smlouvy o poskytování služby a seznámení se s platným ceníkem.

Požadavky CS na zákazníka při přípravě a odesílání ZP ke sterilizaci:

 • ZP, které byly kontaminované biologickým materiálem, je nutné dekontaminovat přípravky s virucidním účinkem, mechanicky umýt, opláchnout pitnou vodou a vysušit.
 • Používejte dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnické prostředky, nebo přípravky registrované jako léčiva pro použití ve zdravotnictví.
 • Při dekontaminaci, dezinfekci postupujte dle návodu výrobce.
 • Čistý, suchý a funkční ZP zabalte do vhodných sterilizačních obalů a to buď zakoupených zákazníkem, nebo dodaný CS.
 • Sterilizační obaly musí být v souladu s platnou legislativou.
 • Sterilizační obal popisujte vždy mimo aktivní zónu, při vkládání do boxu obal nemačkejte.
 • Dodržujte způsob vkládání nástroje do sterilizačního obalu papír / fólie tak, aby úchopová část nástroje směřovala tam, kde je indikace směru otvíraní (tzv. peel –efekt).
 • Připravený ZP vložte do dezinfikovatelného, hladkostěnného, uzavíratelného a dostatečně velkého plastového přepravního boxu.
 • Zdravotnické prostředky k jednorázovému použití neposílejte.
 • Vyplňte 2x formulář „Žádanka pro centrální sterilizaci“ nebo se lze domluvit telefonicky 353 364 228

Poskytované služby CS:

 • Sterilizace nasycenou parou při teplotě 121°C, doba sterilizační expozice 20 minut, vhodná pro předměty z kovu, skla, porcelánu, papíru, gumy, textilu a materiálů odolných vůči sterilizačním podmínkám.
 • Sterilizace plynné směsi formaldehydu s vodní párou při teplotě 65°C, doba sterilizační expozice 30 minut, vhodná pro termolabilní materiál, převážně plastů – dle doporučení výrobce ZP.
 • Možnost dodání jednorázových sterilizačních obalů, nebo zabalení ZP do jednorázových sterilizačních obalů dle požadavků zákazníka.
 • Před spuštěním vlastní sterilizace jsou sterilizátory denně testovány pomocí vakuového a Bowie – dick testu.
 • Do každé vsázky jsou vkládány multiparametrové indikátory, které se po ukončení sterilizačního procesu vyhodnocují.
 • V případě sterilizace ZP s dutinou se kontrola provádí s použitím zkušebního tělesa podle určené normy.
 • 1x měsíčně dle platné legislativy se provádí testování biologickými systémy.
 • Každý sterilizační proces je elektronicky monitorován, vyhodnocen a dokumentován.
 • Vysterilizovaný ZP má na obalu uveden datum sterilizace (datum expirace si zákazník doplní sám dle způsobu uložení ZP), razítko CS, kód pracovníka zodpovědného za sterilizaci, kontrolu celistvosti obalu a kontrolu změny barvy procesního indikátoru.
 • Příjem zakázek ke sterilizaci ve všední den, kdykoliv v pracovní době.
 • Výdej vysterilizovaných ZP teplotou 121°C do druhého dne a teplotou 65°C dle domluvy.

Kontakty

Funkce Jméno Příjmení Telefon
vedoucí centrální sterilizace Iva Hyčková 353 364 228
734 501 667

Zajímavosti

Dne 20.9.2016 prověřila společnost TAYLLORCOX systém managementu kvality na centrální sterilizaci, shledala jej shodným s požadavky normy ISO 9001:2015 a ISO 13485:2012 a udělila Nemocnici Ostrov certifikát na Poskytování služeb centrální sterilizace. Certifikát má platnost do 29.9.2019.