Projekty

Název projektu: Víceúčelové sportovní hřiště na Božím Daru – rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu v regionu
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/83.01283

Více informací ke stažení zde.
www.europa.eu www.nuts2severozapad.cz

Záměry

Zavedení Snoezelen – rozšíření spektra služeb Nemocnice Ostrov

Nemocnice Ostrov připravuje v nejbližší době vybudovat speciální místnost pro snoezelen. Co je to snoezelen?

Snoezelen je speciálně upravená místnost nebo mobilní jednotka k multismyslové stimulaci a relaxaci. Jedinečnost prostředí využívá proškolený terapeut podle individuálních potřeb daného klienta, zvyšuje potenciál léčby na rozmezí mnoha oborů (rehabilitace, pediatrie, neonatologie, porodnictví, psychiatrie, následná péče, geriatrie, NIP, DIOP), lze využít i ke komerčním účelům.

Slůvko Snoezelen vzniklo v 70. letech spojením dvou nizozemských slov snuffelen (čichat, slídit) a doezelen (dřímat). Vytvořili ho dva pracovníci civilní služby v sociálním zařízení v Nizozemí. Pojmenovali tak stan pro těžce postižené osoby, ve kterém byly instalovány zrakové, čichové a sluchové podněty.

Snoezelen přístup je v souladu s filozofií a vizí Nemocnice Ostrov, je přímou odpovědí na potřeby klientů, umožňuje integraci rodinných příslušníků do péče, podporuje rodiny.

Nová perspektivní metodika – komplexní multismyslový pohled na pacienta i terapii – oslovuje všechny smysly, podporuje vnímání, zprostředkovává život, vyplní prázdná místa hospitalizace, poskytuje „potravu pro mozek“, umocňuje jakoukoli poskytovanou terapii, optimalizuje podmínky pro učení a rozvoj, dosažení větších úspěchů při léčbě, psychosomaticky zlepšuje zdravotní stav – zlepšuje náladu, odvádí pozornost od nemoci, dává radost a štěstí, poskytuje pocit sounáležitosti a bezpečí, zvyšuje kvalitu života pacienta, je nezapomenutelným prvkem…


Zdroj: http://hollandbloorview.ca

„Čím více smyslů zapojíme, tím hlubší je paměťová stopa.“

Cílové skupiny uživatelů (velmi široké využití, lze využívat individuálně i skupinově):

  • Rehabilitace
  • Předporodní kurzy 
  • Dětská poradna 
  • Oddělení následné péče
  • Následná intenzivní péče, Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
  • Psychiatrie

Úryvek z knihy Snoezelen – MSE od R. Filatové…
„Smyslová percepce ovlivňuje náš život od narození po stáří. Lidská zkušenost je založena na smyslovém vnímání a využívání smyslů. Čím více je naše zkušenost multismyslová, tím komplexnější je naše chápání. Díky multismyslovému chápání se můžeme dále rozvíjet. Naopak bez multismyslové stimulace jsme odříznuti od sebe i od vnějšího světa. Naše smysly spojují mozek s hmatatelným světem a pro naše přežití mají zásadní význam… Přijímání smyslové stimulace je naprosto přirozený, spontánní vrozený proces. Někteří lidé se smyslovým postižením, s poškozením mozku, nemusejí mít smysly takto přirozeně pod kontrolou. Dokonce smyslové prožitky nemusí vůbec registrovat nebo nedokážou smyslové vnímání vyhodnotit, postrádají smysl. Mohou se děsit vlastních smyslů nebo tyto pro ně mohou být nepříjemné. Přitom dlouhodobá smyslová deprivace má vážný dopad na každou oblast lidské existence, vývoj duševního zdraví, případně degeneraci mozku, v extrémních případech může dojít až ke smrti.“

Zdroj:http://blog.novakdjokovicfoundation.org/health/sensory-integration-and-therapy-in-sensory-room/


Zdroj: http://91.146.107.207/~wwwacnr/wp-content/uploads/2013/02/news-sensory