27.01.2021

​Nemocnice Ostrov získala dvě prvenství v hlasování „Nemocnice ČR 2020“

Nemocnice Ostrov se umístila v letošním hlasování celostátní ankety „Nemocnice ČR 2020“ ve dvou kategoriích v kraji na prvním místě. Ostrovská nemocnice obhájila, mimo jiné, své dlouholeté prvenství v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů.

Hlasování HCI
V celostátním hodnotícím projektu „Nemocnice ČR 2020“ pořádaném Health Care Institute jsou nemocnice hodnoceny v čtyřech klíčových oblastech. Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů, zaměstnanců a také v oblasti finančního zdraví nemocnic. Samotné hlasování probíhá v průběhu několika měsíců – od 1. února do 31.srpna.

„Výsledky hlasování nás potěšily, a to především v této nelehké době. Je to ocenění především pro naše zaměstnance, kteří se našim pacientům věnují, a za to jim děkuji,“ uvedl ředitel nemocnice František Werner.

Na první příčku vynesli ostrovskou nemocnici nejen hospitalizovaní pacienti, ale i pacienti v ambulancích, kde se hodnotí klíčové otázky jako například: zda měl pacient dostatek soukromí při ošetření či zda byl spokojený s předáváním informací od lékaře a sestry. V roce 2020 hlasovalo v této kategorii 29 339 ambulantních pacientů nemocnic. Z toho 98 % respondentů hlasovalo pomocí tištěného dotazníku a 2 % přes webové stránky.

V celorepublikovém hodnocení v oblasti délky péče věnované pacientům v ambulanci obsadila Nemocnice Ostrov druhou příčku. Druhé místo získala také za nejútulnější čekárny v ambulancích.Fotogalerie

Nejnovější aktuality