Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/pentahospitals2/single.php on line 17

Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/pentahospitals2/single.php on line 17
Informace pro návštěvy pacientů s platností od 1.6.2020 | Penta Hospitals CZ
   01.06.2020

Informace pro návštěvy pacientů s platností od 1.6.2020

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle konkrétních provozních podmínek. Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení, jejichž seznam naleznete níže.

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle konkrétních provozních podmínek. Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení, jejichž seznam naleznete níže.

Vážení návštěvníci nemocnice,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím a pečlivě i pročtěte podmínky k uskutečnění návštěvy v našem zdravotnickém zařízení.

Podmínky k uskutečnění návštěvy:

 1. Nepřítomnost příznaků onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti k jídlu, ztráta čichu, zimnice nebo rýma)
 2. Aktuální teplota nižší než 37,0 C (teplota může být přeměřena zdravotnickým personálem)
 3. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař nenařídil karanténní opatření
 4. Respektování pokynů zdravotnického personálu

 

 • Je povolena pouze  1 osoba k 1 pacientovi/1 x denně a to maximálně na 30min
 • Každý návštěvník musí být vybaven minimálně čistou rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu, v určených případech  (lůžka intenzivní medicíny )  návštěvnickým balíčkem (obojí k zakoupení na Centrálním registru – rouška 15,-Kč/kus, návštěvnický balíček 100,-Kč/kus)
 • Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
 • Návštěva probíhá přednostně mimo pokoj pokud to zdravotní stav pacienta dovolí (venkovní prostory)
 • Při odchodu z oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
 • S ohledem na různé dispozice (prostorové i personální) jednotlivých oddělení je nutno počítat s tím, že návštěvy nemusí být povoleny ( nelze naplnit Mimořádné opatření MZČR  č.MZDR 16214/2020 – 3/MIN/KAN ze dne 19.5.20).

Děkujeme za respektování těchto podmínek, chráníme tím společně zdraví pacientů, zdravotnického personálu a zdraví Vaše.

Kontakty na jednotlivá oddělení:

 • Rehabilitační oddělení – objednání návštěv pacientů přednostně prostřednictvím emailu: michaela.balatkova@nemocnicesokolov.cz , tel: 352 520 414
 • Gynekologicko-porodnické oddělení – návštěvy mohou probíhat bez objednání v čase od 10-18hodin (stačí pouze s rouškou). Nadstandard a rodinný pokoj možnost přítomnost blízké osoby po celou dobu pobytu při dodržování nastavených pravidel.
 • Oddělení následné péče – objednání návštěv pacientů na ONP lze ve všedních dnech od 8:00 do 15:00  na tato telefonní čísla:

ONP A  352 520 216 (zodpovědná osoba : staniční sestra Hájková)
ONP B  352 520 202 (zodpovědná osoba:  zdravotní sestra Csernava)

 • ARO – Návštěvy mohou probíhat po předchozí domluvě na tel: 352 520 154.
 • MOJIP – Návštěvy mohou probíhat po předchozím objednání na tel: 352520285 (int.) a 352520232 (chir.)
 • Chirurgické oddělení – Návštěvní hodiny každý den od 15.00hod do 17.00hod po telefonické domluvě.

Chirurgie I. 352520138 (zodpovědná osoba staniční sestra Hanousková)
Chirurgii III. 352520139 (zodpovědná osoba staniční sestra Janská)

 • Ortopedické oddělení – Návštěvy se mohou na návštěvu objednat denně v dopoledních hodinách na tel. čísle 352 520 342.
 • Interní oddělení – Návštěvy mohou probíhat bez objednání v čase od 14-18hodin. Tel:  352 520 284, 352 520 117.
 • Oční oddělení – Návštěvy mohou probíhat po předchozím objednání na tel: 352 520 498.
 • Dětské oddělení –  Čas návštěvy nutno předem telefonicky domluvit na tel. č. 352 520 402. Návštěvy jsou možné jen u dětí, které jsou hospitalizované bez doprovodů – děti smí navštěvovat pouze rodiče či zákonní zástupci (např. při svěření do péče). U starších dětí bez doprovodů prosíme zvažte, zda je návštěva při krátkém pobytu dítěte na oddělení nutná.
 • Neurologické oddělení – Vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení, budou povolovány jen návštěvy pacientů ve vážném zdravotním stavu. Pro objednání návštěvy pacientů hospitalizovaných

na neurologickém oddělení využijte tel. 352 520 174, email: ales.homola@nemocnicesokolov.cz.

 • Iktová jednotka – Vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení, budou povolovány jen návštěvy pacientů ve vážném zdravotním stavu. Pro objednání návštěvy pacientů hospitalizovaných

na iktové jednotce využijte tel. 352 520 174, email: ales.homola@nemocnicesokolov.cz.Nejnovější aktuality

Nezařazené 16.07.2021

Rozhovor s primářkou rehabilitačního oddělení

Postcovidový pacient, zvláště ten po těžším průběhu nemoci, má poničené těla a často i duši, říká primářka našeho rehabilitačního oddělení paní MUDr. Eliška Šmejcová.

Nezařazené 17.06.2021

Volné termíny na sonografické a CT vyšetření

Nabízí volné termíny. Objednejte se telefonicky na 353 364 174

Nezařazené 04.06.2021

ODBĚROVÁ SESTRA pro detašované pracoviště OKB

Nemocnice Ostrov hledá vhodného kandidáta/ku