Kompletní zdravotní péče pro individuální klientelu

Vážení klienti,

ke spuštění tohoto projektu nás inspirovala poptávka po komplexní zdravotní péči včetně preventivní péče a dalších služeb nehrazených ze zdravotního pojištění v dostupných medicínských oborech a specializacích Nemocnic Ostrov a Sokolov, včetně společnosti Ambulance Penta. Poskytujeme i návaznost péče ve fakultních centrech a dalších spolupracujících subjektech. Projekt byl spuštěn v roce 2011 a v současné době poskytuje péči klientům napříč celým Karlovarským krajem.

Cílem kompletní zdravotní péče je zajistit komplexní nadstandardní služby nad rámec zdravotního pojištění s důrazem na respektování individuálních potřeb klienta.

Klientem Věrnostního programu se může stát právnická i fyzická osoba.

Ve spolupráci se zdravotníky a řadou odborníků jsme připravili balíčky služeb –  zlatou a diamantovou kartu. Balíčky preventivních vyšetření jsou součástí Vámi vybrané karty a každá karta nabízí jiný rozsah zdravotních služeb.

Zakoupením členské karty získává klient roční členství a následně si  může zakoupit kartu na další roční období. Počet klientů ve Věrnostním programu je limitován, aby byla zaručena kvalita a dostupnost péče. Zakoupení karty je smluvně zajištěno.

Rozsah a možnosti využití karet v rámci projektu Vám ráda osobně představím a vše vysvětlím.

Balíčky preventivních vyšetření

Balíčky preventivních vyšetření jsou součástí Vámi vybrané karty, případně je nabízíme právnickým, nebo fyzickým osobám samostatně, jako doplňující nabídku pro manažery, zaměstnance atd.

Balíčky preventivních prohlídek jsou hrazeny jednorázově v den prohlídky, nebo fakturou na firmu za více zaměstnanců. Cena je stanovena po sestavení balíčku prohlídky. Počet klientů je bez limitu.

Preventivní prohlídky jsou individuálně sestaveny na základě zdravotního stavu klienta a jeho rodinné anamnézy, případně dle požadavků firem na manažerské prohlídky v rámci pracovního zatížení a prostředí ve kterém práci vykonávají.

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat:

Hana Stuchlová
manažerka Klientského programu

email: hana.stuchlova@ambulancephcz.cz
telefon: 734 525 753