NOVÉ PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE v Roudnici nad Labem

Ambulance Penta otevřela nové pracoviště praktického lékaře v roudnické nemocnici. Ordinuje zde paní doktorka Veronika Skalová se sestřičkou Danielou Chmelovou, které se chtějí se i zde řídit krédem: „Ten, kdo dobře naslouchá, snadněji dojde k diagnóze. Zároveň potěší duši pacienta, což je prvním krokem k úspěšné léčbě. Díky zkušenostem paní doktorky z interního oddělení i diabetologické poradny v Karlových Varech klade nová ambulance důraz především na preventivní programy, ale také na úzkou spolupráci s odbornými pracovišti nemocnice. Ambulance je navíc přístrojově vybavena k provádění některých měření a testů i bez nutnosti návštěvy laboratoře, což urychluje a zpřesňuje diagnózu. Například nový přístroj POCT umí v řádu několika minut provést rozbor krve, který odhalí, zda je nutné nasadit antibiotika. V budoucnu bychom chtěli ordinaci vybavit i dalšími moderními přístroji, jako jsou holterovské hodnocení tlaku, spirometr, audiometr či ultrazvuk. V rámci ordinace provozujeme také poradnu pro pacienty s diabetem, kteří nejsou zatím na inzulínu. Pokud nám to kapacity dovolí, tak registrujeme i nové pacienty. Vždy ale bereme rodinné příslušníky našich registrovaných pacientů, především děti po dovršení 19 let věku.
NOVÉ PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE v Roudnici nad Labem

Ambulance je v provozu ve všední dny, obvykle dopoledne pro příchozí a odpoledne pro objednané pacienty. Aktuální informace najdete zde.